Voortzetting samenwerking Hof van Justitie en Nederlandse Raad van de Rechtspraak

Voortzetting samenwerking Hof van JustitieHet Hof van Justitie en de Raad van Rechtspraak van Nederland hebben gisteren voor de tweede maal een samenwerkingsovereenkomst “Het Tweede Addendum” ondertekend. Waarnemend president van het Hof van Justitie, Cynthia Valstein – Montnor en de Nederlandse rechter, mr. Frederik van den Emster, plaatsten hun handtekening daaronder.
De Nederlandse rechter, mr. Frederik van den Emster, is van 2 april tot en met 6 april op werkbezoek bij het Hof van Justitie. Dit is zijn tweede werkbezoek aan Suriname. Hij is van 1 januari tot en met 1 april 2013 voorzitter geweest van de Raad van Rechtspraak, de hoogste overkoepelende organisatie op het gebied van de rechtspraak in Nederland. De Samenwerking van Rechtspraak tot Rechtspraak tussen Nederland en Suriname is sedert 3 oktober 2008 ingezet en daaruit is er een intentieverklaring tot samenwerking tot stand gekomen.
Het doel van het bezoek van Van den Emster is om de projecten voort te zetten en nieuwe elementen hieraan toe te voegen, waaronder de verkorte opleiding voor rechters en het opnieuw aantrekken van schrijfjuristen voor 3 jaar, met de bedoeling dat lokale schrijfjuristen worden opgeleid die hierna in Suriname te werk zullen worden gesteld.
De samenwerking moet gezien worden als een Programma ter Modernisering en Verbetering van de Rechterlijke Organisatie (PMVRO) van Suriname. Het Surinaamse Hof wil ook aansluiten bij de trend van zowel Nederland als de Caribische regio, waarbij gestreefd wordt naar onafhankelijke, competente, efficiënte en effectieve rechtspraak. Voorwaarde hiertoe is personele en financiële verzelfstandiging van het Hof.
In dit kader zijn er projecten overeengekomen met de Raad van Rechtspraak in Nederland. In oktober 2009 is een managementteam binnen het Hof van Justitie, onder voorzitterschap van de toenmalige president van het Hof van Justitie, ingesteld, bijgestaan door twee leden van het Hof. De reden hiervoor was om een forum te creëren voor het Hof van Justitie om zich op een goede wijze bezig te houden met management en bestuurstaken voor de goede uitvoering van de rechterlijke taken.
Belang
Mr. Van den Emster heeft mandaat van de Raad van de Rechtspraak in Nederland om de afspraken met het Surinaamse Hof uit te werken. Het belang van de samenwerking met de Nederlandse Raad is gelegen in het feit dat het Surinaamse rechtssysteem gebaseerd is op het Nederlandse en dat onze officiële taal Nederlands is, zodat met name voor de opleiding van rechters de Nederlandse opleiders de meest aangewezen partners zijn. In de samenwerking is ook opgenomen de stage voor griffiers en administratieve medewerkers van het Hof van Justitie.
Projecten
In de afgelopen 5 jaren van samenwerking is het ICT –project “Zaakregistratie civiele zaken in eerste aanleg” uitgevoerd. Dit, om een beter overzicht te hebben van het aantal zaken. Er is technische bijstand van schrijfjuristen uit Nederland verkregen voor zowel civiele hoger beroep als civiele strafzaken. Hierdoor is er een behoorlijke achterstand weggemaakt, waarbij er in totaal 120 civiele hoger beroepzaken zijn uitgesproken en ongeveer 40 strafzaken in hoger beroep zijn afgewikkeld. Thans zijn er 8 Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding (Raio’s) bij de zittende magistratuur en ze zijn nu in het vierde opleidingsjaar. De verwachting is dat deze opleiding eind 2014 wordt afgerond. Surinaamse opleiders hebben bij de uitvoering van de praktijkbegeleiding technische bijstand verkregen. De Raio’s zijn op grond van de samenwerking in de gelegenheid gesteld stage te lopen bij de Nederlandse rechtbanken.
Belangrijk in de samenwerking is het aantrekken van een directeur Bedrijfsvoering om de President van het Hof bij te staan bij de bedrijfsvoering. Het project van de functiewaardering is reeds ingezet en ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ter verdere uitvoering.

error: Kopiëren mag niet!