Wintigemeenschap wil met rust gelaten worden

De wintigemeenschap heeft alle respect voor Christelijke leiders die naar de standaarden van wat er in de bijbel geschreven staat, moraal prediken om gelovigen op een juiste spoor te houden op hun levenspad. Winti kent geen bijbel, maar kent de werkelijkheid van het leven om daaruit moraal te putten om gelovige aanhangers en de mensheid aan de hand van de werking van het goede op het kwade te leren hoe te leven om waardig te overleven. De manier waarop de mens wordt onderricht gaat terug tot het begin van de mensheid, waar de natuur mede wordt ingezet om het geloof in Anana Keduaman Keduanpo aan te sterken. In Winti worden mensen niet aangezet tot haat tegenover andersgezinden, of die te beledigen of negatief te bespreken. Nogmaals wordt aangehaald dat Winti respect heeft voor alle geloofsgemeenschappen inclusief die van de christenen. Waar het in dezen omgaat is het betweterige gedrag van Steve Meye van die christelijke sekte aan de Verlengde Keizerstraat die steeds weer op respectloze wijze de wintigemeenschap in het openbaar negatief blijft bejegenen. Het lijkt een gewoonte van hem te zijn geworden dat hij steeds weer in de naam van de god die hij zegt te prediken, tracht om de Surinaamse gemeenschap angstig te maken met verwensingen en de ellende die hij in de bestraffing van die god over Suriname afroept. Eerst mocht de regering Winti niet als geloof accepteren, want dan zou er in naleving van Haïti verschrikkelijke rampen Suriname treffen.
In een televisieprogramma van de gemeente waar hij een vooraanstaande positie vervuld, heeft hij laatstelijk z’n gal gespuwd over de begi met de krabasi van de organisatie Fiti Fu Wini. In dit programma heeft hij dreigende en krenkende taal laten horen van wat de mensen die zich met deze manier van religieuze expressie inlaten, zal overkomen. Ook heeft deze geestelijke leider een probleem met de komst van ene Rick Ross naar Suriname voor entertainment en weer ziet hij in de naam van zijn god dat heel veel ellende de Surinaamse gemeenschap zal treffen. Dat z’n gemeente zoveel bevrijdingsbijeenkomsten organiseert met buitenlandse pastors die veel geld komen verdienen, door de zieken die opdagen finaal te belazeren om hen in naam van Jezus Christus te bevrijden van hun ziekte, ziet hij niet als kwaad. Al bij al een negatief mens die heel gevaarlijk en opruiend bezig is, met het gevaar tot botsingen en andere calamiteiten in de samenleving. Deze man beseft zelf niet dat hij met zijn impulsieve opmerkingen het kwade voedt en dat bij het minste geringste de openbare orde hierdoor ernstig kan worden verstoord. Van hieruit vragen we de autoriteiten om nu eens eindelijk op te treden tegen deze kerkvoorganger die maar niet beseft dat hij de samenleving verziekt met z’n negatieve prediking. In Winti is dat het ergste kwaad dat een mens overkomen kan. De wintigemeenschap wil nu eindelijk met rust worden gelaten en doet een ernstig beroep op deze voorganger, die zich boven anderen verheven waant, zich te onthouden van het steeds afroepen van ellende over Suriname.
Tata Kwasi ku Tata Tinsensi
Juliën A. Zaalman (voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!