DOE roept op tot bezinning tijdens Phagwa

De politieke partij DOE wil de gehele Surinaamse bevolking oproepen tot bezinning rond de herdenking van het Phagwa-feest. Dit  feest is met de komst van de eerste Indiërs, als immigranten naar Suriname meegebracht  en heeft als doel, te benadrukken dat het goede altijd zal overwinnen van het kwade. In 1874  werd dit feest nog in klein verband gevierd, maar groeide in de loop van  tientallen jaren langzaam uit tot een feest dat in bredere lagen van het volk werd geaccepteerd. Toch zou het tot 16 maart 1970 duren, voordat op voordracht van de heer F.R. Karsowidjojo, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Phagwa tot een nationale feestdag werd verheven.
 
Met het verheffen van Phagwa tot een nationale feestdag is invulling gegeven aan een versnelde integratie van verschillende cultuuruitingen in Suriname. We merken dat vanaf deze datum steeds meer Surinamers een bijdrage leveren om dit idee van integratie vorm te geven. Hierdoor leveren Surinamers een bijdrage om een fenomeen waardoor ons land wereldwijd bekendheid geniet, “Onze culturele diversiteit”, zichtbaar te maken.
 
De bezinning waartoe DOE oproept, houdt vooral verband met het doel van dit feest; de overwinning van goed op kwaad. Dat is waar wij als samenleving hard aan moeten werken. De culturele integratie is op gang gekomen, maar de kern is niet verwezenlijkt en dat legt ons als volk, volgens DOE, de verplichting van bezinning op. DOE wil benadrukken, dat de inzet van iedere Surinamer nodig is om het goede zichtbaar te maken en het kwade terug te dringen. Deze inzet is zowel op individueel als collectief gebied een absoluut vereiste. Wij worden namelijk naast de culturele diversiteit, ook door de wereld opgeroepen om daden te stellen als het gaat om bestrijding van het kwaad.
 
Corruptie, nepotisme, vriendjespolitiek, grondroof, criminaliteit, moreel verval en verloedering zijn allemaal uitingen van het kwaad, die de overhand dreigen te nemen in ons land. We moeten anno 2013 de overstap maken van de symbolische verbranding van de personificatie van het kwaad -“heks Holika”- die aan de vooravond van de viering van Phagwa wordt verbrand, naar daadwerkelijke uitbanning van het kwaad uit onze gemeenschap. Dan zal de culturele diversiteit meer glans krijgen. Dan zal door inzet van allen het goede in de mens het winnen van het kwaad en zullen wij in staat zijn de kwaliteit van het leven van iedere Surinamer voor lange termijn durven waarborgen.
 
DOE

error: Kopiëren mag niet!