ICS’ Flight Claim Service voor schadevergoedingen tijdens reizen

ICS’ Flight Claim Services heeft zich gespecialiseerd in het claimen van schadevergoedingen, in het bijzonder op het gebied van vliegtuigpassagiers die benadeeld zijn tijdens het reizen met het vliegtuig. Op basis van EU-verordening 261/2004 heeft men ongeacht de prijs van de ticket op alle vluchten binnen de Europese Unie recht op compensatie van de luchtvaartmaatschappij omdat de vliegmaatschappij het contract met de reiziger niet naar behoren is nagekomen. Sinds februari 2004 bestaat er een EU-verordening die uw rechten als vliegtuigpassagier regelt. Deze verordening beschermt luchtvaartpassagiers in het geval van een vertraagde vlucht, omgeboekte vlucht, geannuleerde vlucht of indien de passagier de instap op een vlucht geweigerd is en bepaalt welke schadevergoeding gegeven moet worden. Geld krijgt de passagier o.a. terug bij een vertraging van meer dan 3 uur, annulering of overboeking van uw vlucht, tenzij er sprake is van “overmacht.” Dezelfde rechten heeft de passagier ook op alle vertrekkende vluchten vanuit een EU-land naar een niet-EU-land, evenals op alle vluchten van buiten de Europese Unie naar een EU land mits de maatschappij ook in Europa is gevestigd. De hoogte van deze compensatie wegens wanprestatie is een door de EU vastgesteld standaard bedrag dat afhankelijk van de bestemming en duur van de vlucht kan oplopen van €125 tot € 600 per persoon. Alleen in uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van overmacht, hoeft de maatschappij niet uit te keren. Ten onrechte gebruiken luchtvaartmaatschappijen dit beroep op overmacht om uitkering van compensatie te weigeren. Bij een langdurige vertraging heeft de passagier ook nog eens recht op (vergoeding van) telefoongesprekken, maaltijden, drankjes en zo nodig een hotelovernachting inclusief vervoer per taxi. Onder bepaalde omstandigheden kan ook het gederfde vakantiegenot met succes worden geclaimd.
ICS’ Flight Claim Service is gespecialiseerd in het innen van vorderingen van vliegtuigpassagiers en wendt haar kennis en ervaring aan om de claim op basis van de EG-verordening 261/2004 te verhalen. Uit onderzoek en de media blijkt dat het incasseren van deze vorderingen grote problemen voor passagiers oplevert. De juristen van ICS’ Flight Claim Service zijn bekend met de verweren van luchtvaartmaatschappijen en hebben de beschikking over historische vluchtgegevens, waardoor zij deze verweren op waarde kunnen schatten. De vordering wordt door ICS’ Flight Claim Service gegarandeerd met de grootst mogelijke zorg behandeld door onze juristen. ICS’ Flight Claim Service werkt op basis van ‘no win no pay’. Dat betekent dat als de luchtvaartmaatschappij niets uitkeert, de passagier ook niets verschuldigd is aan ICS’ Flight Claim Service. Indien ICS’ Flight Claim Service met succes claimt na een geannuleerde of vertraagde vlucht of na een instapweigering, wordt ter bestrijding van hun kosten een provisie van 25% per persoon in mindering gebracht op de schadevergoeding.
ICS’ Flight Claim Service is onderdeel van het advocaten- en juristenkantoor ICS’ Advocaten & Juristen. ICS’ Advocaten & Juristen biedt bedrijfsjuridische- en incassodiensten en adviseert en procedeert indien nodig in civiele kwesties. Wanneer een onderneming te maken heeft met vertraagde vluchten kan men met onze hulp je werknemers of klanten een service bieden. De vervelende ervaring kan door ons worden behandeld wat mogelijk leidt tot grote winsten in tijd en geld, voor zowel je bedrijf als klanten. Voor meer informatie omtrent samenwerkingsverbanden met ICS’ Flight Claim Service kunt u contact opnemen met [email protected] of [email protected].

error: Kopiëren mag niet!