Acties Rosebel Goldmines duren voort

De Rosebel Goldmines Werknemersorganisatie (RGWO) blijft in actie. Dit deelt voorzitter Freddy Brug aan Dagblad Suriname mee. Het ligt in de bedoeling dat de bondsleiding zich vandaag ter plekke oriënteert om de leden te informeren over de stand van zaken. Het RGWO-bondsbestuur voert momenteel cao-onderhandelingen met de Iamgold -directie voor loonaanpassing en secundaire voorwaarden. Bij de laatste cao-onderhandeling was een loonaanpassing van 15% bereikt en een kwartaalbonus van minimaal 5% over het loon van de gewerkte uren van het kwartaal. Over het secundaire pakket van de vorige cao werd in oktober 2011 overeenstemming bereikt. Voor dit pakket zijn toen zaken als gratificatie, aanpassing op kinderbijslag en geneeskundige voorzieningen afgedwongen. Een belangrijk aandachtspunt bij de huidige onderhandelingen is de afschaffing van de 12-urige werkdag. De bond heeft al enkele keren publiekelijk aangegeven er naar toe te zullen werken dat de 12 uren weer teruggebracht worden naar 8 uur per dag.

error: Kopiëren mag niet!