Politie-inval 02 maart Emergency Hotel

Het is uiterst pijnlijk te ervaren dat de autoriteiten die veiligheid, rust en orde moeten bewaken binnen de Surinaamse gemeenschap op sommige momenten dit verzaken. Wat moet een mens, ondernemer in Switie Sranan, doen om geen slachtoffer te worden van extreem schadelijk machtsvertoon? Als hardwerkende ondernemers weten wij dat er regels en wetten noodzakelijk zijn in een samenleving. De handhaving en controle liggen in handen van de overheid, die daarvoor de nodige structuren onder haar beheer heeft om te komen tot een zo efficiënt mogelijke uitvoering van haar taken. Het Korps Politie Suriname is een cruciale structuur die scheefgegroeide bezigheden van de mensen moet rechttrekken c.q. corrigeren. In deze stormachtige tijd is dit zeer zeker geen gemakkelijke opgave. Dit geven wij als ondernemers dan ook eerlijk toe. Te maken hebbende met mensen, is geen structuur gevrijwaard van excessen. Dit bleek een pijnlijke waarheid toen wij eenmaal hadden ervaren hoe het juist niet moet. ‘Geweld’ is een eeuwenoude hebi van de mensheid, die onnodig veel pijn teweeg brengt bij de slachtoffers. Ongewapende personen die door gewapende medemensen worden behandeld zonder tact en met veel agressie, ondergaan trauma’s door deze handelingen. Het onbehaaglijk gevoel wordt des te erger wanneer je tot de ontdekking komt dat deze medemensen een onderdeel zijn van structuren van de overheid die juist vrede en orde moeten handhaven en bewerkstelligen.
 
De trauma’s die zijn opgelopen, zijn volgens onze ervaring het gevolg van het ernstig verkeerd handelen van leden van het Korps Politie Suriname. Feiten zijn feiten en het getuigt van kundigheid om als onderzoeksautoriteit de feiten naar boven te halen en duidelijk zichtbaar te maken. Dan alleen is de beoordeling van een case waarheidsgetrouw.
Voorwaar geen gemakkelijke taak. En als dan eventueel mocht blijken dat de autoriteiten hebben gefaald, dan getuigd het evenzo van grootheid, indien deze autoriteiten het gebeurde onderkennen en de nodige handelingen plegen om datgene wat verkeerd gegaan is, te corrigeren en de slachtoffers het voordeel van wet en recht te doen ervaren. Dit in optimaal voordeel van alle partijen, direct betrokken of niet.
Er is in deze kwestie enorm veel gezegd over het handelen van leden van onze rechtshandhavingsunit. En als slachtoffers van dit enorm pijnlijk en trauma veroorzakend gedrag, veroorzaakt door enkele medemensen met macht, willen wij de hoofdverantwoordelijken verzoeken en smeken, het recht te doen zegevieren.
De tijd is ‘noyaso’ om zuivering door te voeren in alle structuren van de Surinaamse samenleving, zonder aanziens des persoon.
Gado na wi Fesiman
 
Winston Stolk
(Eigenaar-directeur Hotel Emergency 911)

error: Kopiëren mag niet!