Onderwijsminister Sitaldin en inspecteurs praten over ontevredenheid

IMG_1819 (Small)Minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft vandaag een constructieve bespreking gevoerd met de Inspectie Basisonderwijs. Partijen gingen tevreden uit elkaar. Zaterdag a.s. ontvangt de minister het bestuur van de bond van Inspecteurs. Tijdens de vandaag gehouden ontmoeting zijn knelpunten aangehoord en oplossingsmodellen aangedragen om de communicatie wederzijds te verbeteren. Het gaat bij minister Sitaldin niet om het aanwijzen van een schuldige, maar om datgene dat eventueel verkeerd zou zijn gegaan te corrigeren. De bijdrage van een ieder is van eminent belang in het geheel. Het gaat volgens haar niet “om mijn of jouw onderwijs, maar om het kind. Het gaat om het groter plaatje en om het uitvoeren van het regeringsbeleid”.
Met de inspecteurs is het 1ste meetmoment geëvalueerd. Inspecteurs hebben heel duidelijk aangegeven waar de knelpunten zaten en welke verbeteringen aangebracht moeten worden. Minister Sitaldin erkent dat er kinderziektes zijn geweest, maar “alle vernieuwingen kent kinderziektes”. Van belang is dat er geleerd wordt uit de fouten. Nu wordt druk gewerkt aan het verbeterplan. Uit de voorlopige analyse van de resultaten blijkt dat een groot deel van de zesde klassen leerlingen minder goed heeft gewerkt met de vakonderdelen Redactie en Cijferen en het vak Geschiedenis. Ondertussen worden leerkrachten en of scholen die daartoe behoefte hebben getraind in diverse vakken en vakonderdelen. Het streven is dat het 2de meetmoment een beter resultaat oplevert. Het 2de meetmoment wordt gehouden op 22, 23 en 24 mei 2013.

error: Kopiëren mag niet!