Unie van Surinaamse Vrouwen ontevreden over aanpak suïcideproblematiek

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) is nog steeds ontevreden over de wijze waarop het suïcidevraagstuk in Suriname wordt aangepakt. Het suïcidevraagstuk is kort geleden weer actueel geworden door een aantal zelfmoordgevallen en pogingen daartoe in het district Brokopondo. BEP-assembleelid Ronny Asabina maakt zich hierover zorgen. Hij vindt het jammer dat geen enkele instantie of autoriteit zich heeft bekommerd om het lot van de familie van deze slachtoffers. In het komend weekeind reist hij weer af naar zijn geboortedistrict om weer met het dorpsgezag van gedachten te wisselen over de aanpak van dit probleem onder de jongeren. Het ministerie van Volksgezondheid heeft volgens USV-voorzitter Asha Mungra nog onvoldoende acties ondernomen om te kunnen spreken van een professionele aanpak. Ze hamert op de noodzaak van een brede interdepartementale aanpak van dit probleem.
De USV heeft in een recent uitgezonden documentaire via lokale televisiestations mensen erop gewezen waar ze voor hulp terecht kunnen. Ze wil met de presentatie van deze documentaire namelijk de aandacht trekken van de  autoriteiten, met name van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil benadrukken de noodzaak voor professionele hulpverlening aan slachtoffers van suïcide en hun nabestaanden in het district Nickerie. Mungra: “De hulpverlening voor de aanpak van suïcide door stichting WiN en de opvang en begeleiding van slachtoffers van zelfmoord die zich aanmelden in het Drs. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie, hebben volgens het afstudeeronderzoek ‘Social Work 2011’ dat in opdracht van de USV is verricht, gefaald”.
De hulpverlening van de USV strekt zich ook uit op het vlak van de nabestaandenzorg. Mungra is het daarom niet eens dat het Mind Console Centrum meent dat er nog geen nabestaandenzorg in Suriname is op dit vlak. Medewerkers van het Mind Console Centrum zouden eind maart door een organisatie uit Nederland worden getraind in nabestaandenzorg. Volgens Mungra is er wel degelijk nabestaandenzorg. ‘Als wordt opgemerkt dat er geen nabestaandenzorg is, dan is dit een ernstige miskenning van bestaande zorgverlenende instanties zoals het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) en onze lokale zorgverleners zoals psychiaters, psychologen en sociale werkers’, zegt Mungra.

error: Kopiëren mag niet!