Drs. Geduld – Nijman benoemd tot Directeur Toezicht Kredietwezen

Doctorandus Ingeborg Geduld – Nijman is met ingang van 1 maart 2013 benoemd tot Directeur van het Directoraat Toezicht Kredietwezen van de Centrale Bank van Suriname. De Minister van Financiën heeft de benoeming goedgekeurd, welke is gedaan op voordracht van de President van de Centrale Bank van Suriname. Deze benoeming is door de Raad van Ministers bekrachtigd.
De benoeming van mevrouw Geduld – Nijman tot Directeur komt bijna 12 jaar nadat zij voor het eerst de functie bekleeddevan Coördinator op het DirectoraatToezicht Kredietwezen. Mevrouw Geduld – Nijman heeft een formidabele staat van dienst bij de Bank. Zij trad in 1990 in dienst op hetzelfde Directoraat, waar zij een enorme ervaring opbouwde. In de afgelopen jaren heeft zij zware projecten getrokken in het kader van vernieuwing van het toezicht op het bank- en verzekeringswezen en op andere financiële instellingen.
De positie van DirecteurToezicht Kredietwezen is reeds jaren vacant, terwijl het takenpakket op het Directoraat steeds groter is geworden. Daarbij is in het kader van de implementatie van het strategisch beleidsplan van de Bank de werkdruk op management niveau flink toegenomen en deed zich de behoefte voelen om de directie van de Bank aan te vullen. Het is binnen het beleid van de Bank om haar eigen talent en technisch kader voor openstaande posten naar voren te schuiven.
Deze factoren in combinatie met de excellente en relevante werkervaring van mevrouw Geduld-Nijman waren de aanleiding voor de President van de Bank om haar voor te dragen. De Raad vanCommissarissen is vervolgens unaniem akkoord gegaan met de ondersteuning van de voordracht naar de Minister.
De President van de Bank stelt in een verklaring enorm verheugd te zijn met de benoeming omdat mevrouw Geduld-Nijman zich heeft bewezen in de positie waar zij feitelijk al de leiding van het Directoraat voerde. “Zij heeft tevens een goed samenwerkingsverband met mij weten te realiseren op gebieden waar de Bank veel dynamiek en verandering binnen de sector leidt. De aanstelling tot Directeur is niet alleen in belang van groei van de instelling, maar ook voor modernisering en capaciteitsversterking in de financiële sector”, stelt president Hoefdraad.
De Bankpresident refereert aan enkele wezenlijke projecten die succesvol door mevrouw Geduld-Nijman zijn geleid, waaronder de voorbereiding van de Wet Toezicht op het Bank- en Kredietwezen 2011 en de begeleiding daarvan tot aan het proces van aanname door De Nationale Assemblee. Zij vervult tevens een centrale rol bij de huidige inspanningen van de Bank die hebben geleid tot het concipiëren van een tweetal wetgevingsproducten, in casus de Wet Toezicht op het Verzekeringswezen en de Wet kredietregistratie bureau, en zeer spoedig de revisie van de Wet Toezicht Pensioenfondsen en Voorzieningsfondsen 2005.
Mevrouw Geduld – Nijman heeft ook wezenlijk bijgedragen aan de totstandkoming van de anti- witwas en bestrijding financiering van terrorisme wetgevingen regelgeving,vervult een spilfunctie in het driejarig project dat met financiële ondersteuning van de Interamerican Development Bankwordt uitgevoerd wordt ter moderniseren van de Centrale Bank en het financieel wezen, en is vanwege haar participatie in de Nationale Anti Money Laundering Commissie een belangrijke “resource person” in de communicatie van Suriname met de Caribbean Financial Action Task Force.
Mw. Geduld-Nijman geeft leiding aan het Directoraat Toezicht Kredietwezen waar 26 functionarissen in vaste dienst belast zijn met de taken van toezicht op financiële instellingen in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!