Diamanten huwelijk echtpaar Narain-Chotkan

Het echtpaar Narain-Chotkan vierde op maandag 4 maart 2013 haar 60-jarig huwelijk aan de mr. P. Chandishawweg in het district Saramacca. Districtscommissaris van Saramacca Aroenkoemar Ramdhani bracht namens president Desi Bouterse de felicitaties over aan het echtpaar. Ramdhani vond het een hele eer om dit voorbeeldig echtpaar te huldigen en bevestigde hiermee dat deze groep van burgers als voorbeeld mag dienen voor de jonge generatie.
Narain Chaterpatie (80 jaar) heeft zijn jeugd doorgebracht te leiding 16a en was toen  aannemer. Hij verrichtte bouwwerkzaamheden. In het jaar 1988 verhuisde hij naar het huidig adres aan de mr P. Chandishawweg, alwaar hij aan landbouw deed. Ook had hij machines, waarmee hij landbouwgronden ging bewerken. Dit was de inkomstenbron voor zijn gezin.
Chotkan Rampatie (75 jaar) heeft haar jeugd doorgebracht te Groningen in het district Saramacca, alwaar zij zich bezighield met de huishouding en landbouw met haar ouders. Op 16-jarig leeftijd trad zij in het huwelijksbootje. Na het huwelijk is zij belast geweest met de huishouding en het opvoeden van hun kinderen. Uit dit huwelijk zijn er 7 kinderen geboren (4 zonen en 3 dochters). Een dieptepunt in hun leven is geweest het heengaan van een zoon op 42-jarig leeftijd. Het echtpaar heeft 21 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Het echtpaar deelt mede dat wederzijdse vertrouwen en respect voor elkaar gemaakt hebben dat zij deze mijlpaal hebben bereikt. Beiden verkeren in goede gezondheid.
 

error: Kopiëren mag niet!