Aloysius Ferdinandus Zichem 80 jaar

Monseigneur Aloysius Ferdinandus Zichem vierde gisteren zijn 80ste geboortedag. Zichem werd op 14 augustus 1960 tot priester gewijd. Op 2 oktober 1969 volgde zijn benoeming tot hulpbisschop van Paramaribo, met een gelijktijdige benoeming tot titulair bisschop van Fuerteventura. Zijn bisschopswijding vond plaats op 8 februari 1970 door Stephanus Kuijpers, toenmalig bisschop van het bisdom Paramaribo. Als wapenspreuk koos Zichem ‘Amore traxit omnia’ (Uit liefde heeft hij alles tot zich getrokken), een citaat uit de hymne ‘Vexilla Christus’ van de Lauden van Christus Koning.
Op 30 augustus 1971, pas 38 jaar oud, volgde zijn benoeming als opvolger van bisschop Kuijpers, die met pensioen ging. Zijn installatie vond plaats op 24 oktober 1971.
Op 1 januari 2003 werd Zichem getroffen door een beroerte. Als gevolg hiervan was hij gedwongen zijn ontslag aan te bieden, dat op 9 augustus 2003 werd verleend. Hij werd opgevolgd door Wilhelmus de Bekker, die geboren is en gestudeerd heeft in Nederland. Zichem is tot dusver de enige geboren Surinamer die aan het hoofd van de RK Kerk in Suriname heeft gestaan; zijn voorgangers en zijn opvolger waren allen Nederlandse missionarissen; net als Zichem behoorden allen tot de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, C.ss.R..

error: Kopiëren mag niet!