Belang van export promotion agency voor Suriname

Voorheen hebben wij reeds aangegeven hoe essentieel een export promotion agency is ter stimulering en ondersteuning van het exportbeleid in Suriname. In dit artikel zullen wij dieper ingaan op de visie van de export promotion agency ‘HI-eX Suriname’ ten aanzien van exportpromotion en -bevordering. Het begrip promotie is het onder de aandacht brengen van een nieuw of bestaand product/dienst met als doel de omzet positief te beïnvloeden. Met dit instrument van marketing gaat het om de manier waarop een onderneming zich presenteert aan de markt, zowel in binnen- als buitenland, alsook het optimaal benutten van nieuwe kansen en mogelijkheden die deze markten te bieden hebben.  HI- eX Suriname heeft de agrarische, bosbouw- en toerismesectoren geïdentificeerd potentie te hebben, om middels actieve exportpromotie uit te groeien tot de belangrijkste exportsectoren van Suriname. In onze visie is een export promotion agency essentieel voor het uitvoeren van het exportbeleid. Landen met export promotion agency’s hebben succesvol investeringen/investeerders kunnen aantrekken en hun export inkomsten vergroot. Economische diplomatie, zal hierbij als een belangrijk instrument ingezet moeten worden om export promotie verder te ondersteunen. Onze ambassades zullen in dit verband naast de diplomatieke functie steeds meer een economische functie moeten vervullen. Op onze ambassades zullen handelsattachees voor verschillende belangrijke productiesectoren aangesteld moeten worden, die marktonderzoek en market intelligence doen. Exportpromotie kan zowel door de overheid als door een private organisatie uitgevoerd worden. In het eerste geval moet wel benadrukt worden, dat voor succes, de overheid, de exportpromotie buiten haar sterk bureaucratische structuur moet plaatsen. De overheid zal voor effectieve exportpromotion een zelfstandige, professioneel gestuurde organisatie moeten opzetten en met de implementatie belasten. In het tweede geval van exportpromotie, private organisatie zijn er 2 opties nl: 1) particulier initiatief in partnerschap met de overheid, dus een Public Private Partnership (PPP). De wijze van samenwerking hier zal nog nader in een partnerschapsovereenkomst uitgewerkt moeten worden. 2)  particulier initiatief. De successen zullen bij deze optie minder snel zichtbaar zijn, omdat o.a. de toegankelijkheid tot noodzakelijke overheidsdata en informatie stroef zal verlopen. Ook de dienstverlening wordt relatief duurder, daar zowel de researchkosten, het opzetten van de database, als de operationele kosten terugverdiend moeten worden. Terwijl in het geval van een PPP de kosten deels gefinancierd worden door de overheid als partner. Onder wiens verantwoordelijkheid dan ook, om met exportpromotie op korte termijn succes te bereiken, is een gecoördineerde gezamenlijke aanpak van het bedrijfsleven en de overheid onontbeerlijk. Internationaal is uit onderzoek gebleken dat de meest effectieve agency’s bij de overheid direct ressorteren onder de hoogste autoriteit van het land. Evenals andere ondersteunende instituten zoals SBF, Nimos, IDCS, is exportpromotie een onmisbaar instrument om de doelstelling van de regering, Suriname tot internationale speler te maken, te helpen realiseren.
Hieronder volgen enkele duidelijke voordelen van de export promotion agency.
De ondernemers (potentiële exporteurs) hebben een centraal aanspreekpunt, digitaal of aan het loket, om aan informatie te komen en adviezen te vragen.
De voordelen van internationale, regionale en bilaterale handelsovereenkomsten, zijn centraal in kaart gebracht, waardoor de ondernemers gericht informatie krijgen over de toegang en mogelijkheden van betreffende markten. Het zijn deze kansen waar de ondernemer op zoek naar is, waarbij hij zich geen zorgen hoeft te maken over de marktomvang, acceptatie en aansluiting van zijn product. Deze en overige marktinformatie zijn dan reeds uitgezocht door de agency.
Bij deze “supply and demand oriented” werkwijze van de agency worden potentiële afzetmarkten voor lokaal geproduceerde producten gezocht en de vraag van de buitenlandse markten (traditionele en niet-traditionele goederen) wordt in kaart gebracht, waardoor de ondernemer bewust zijn productie opvoert, omdat er een afzetmarkt is, (meer vraag of aantrekkelijke prijs ) of de mogelijkheid nu is gecreëerd dat hij kan diversifiëren.
De aanloopkosten en risico’s van de entrepreneurs zijn lager vanwege betrouwbare informatie. Men kan zich nu concentreren op productie en voldoen aan de exportvereisten van de klant. Behalve het penetreren van de markt is continuïteit en het leveren van goede producten, ook qua labeling, verpakking en service heel belangrijk.
Het aangaan van partnerschappen met importerende landen wordt vergemakkelijkt, wat leidt tot verbetering  van de concurrentiepositie door het verwerven van kennis op het gebied van technologie, organisatie, management en marketing. Ook diversificatie van exportproducten wordt versneld door toename innovatieve kennis en knowhow in producten en processen. Professionele ervaren partners voor waardetoevoeging zijn hiertoe een must.
Suriname kan als land zijn ‘stem’ laten horen in het buitenland door bijvoorbeeld deelname in een Export Promotion Agencies (EPA’s)-netwerk.
De spin-off van de verhoogde export heeft een grote impact en uit zich o.a in toename van de overheidsinkomsten ( loon- en inkomstenbelasting en minder afhankelijkheid van goud en oliesector), minder druk op de valutamarkt door eigen valuta verdiensten, ontwikkeling van distrikten door mogelijkheden in agribusiness toename en  toename werkgelegenheid in productie, handel en horeca, toerisme- wat weer leidt tot toename omzetten in diverse verkoopbranches (z.a. voeding, kleding, bouwconstructie etc), dus overall een toename van welvaart en welzijn.
Onze organisatie is een private organisatie en heeft vooralsnog, ondanks verschillende gesprekken met de overheid, geen samenwerkingsovereenkomst met de overheid. Wij zijn desalniettemin reeds gestart met ondernemers die reeds ready zijn voor export, te begeleiden om uiteindelijk te exporteren. Het motto van HI- eX is: “We are willing to support by taking actions instead of waiting for things to happen”. Met dat als onze drijfveer hebben wij recent geparticipeerd a/d handelsmissie (georganiseerd door KKF) naar Macapa, een deelstaat van Brazilië, waar hun visie “Small opportunities are often the beginning of great enterprises” zeker stimulerend werkte. Brazilie onze “big brother” en de regionale leider met belangen in o.a. Azie, Europa, VS en Zuid- Afrika is zeker een voorbeeld van succes in de globaliserende wereldhandel. Ondanks Suriname het kleinste land binnen Unasur is, kan zij, mede door haar lidmaatschap van de Caricom, haar geografische ligging aan de noordkust van Zuid-Amerika, strategisch een bijzondere plaats innemen in de regio, door behalve voor eigen export, ook als transitoland voor land- lucht- en zeeverbindingen dienen. Het bewust worden van de voordelen van het hebben van een export promotion agency zal uiteindelijk leiden tot gericht en strategisch produceren en exporteren. De regering zal haar doel “de graanschuur van Caricom” te worden alleen kunnen realiseren door actiegericht te werken. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Contact: e-mail adres: [email protected]

error: Kopiëren mag niet!