Accreditatieproces universiteit stagneert

Het accreditatieproces op de Anton De Kom Universiteit van Suriname blijkt onvoldoende op gang te zijn gekomen. Dit kwam naar voren tijdens een bezoek van een internationaal accreditatieorgaan uit Nederland, dat het accreditatieproces moet evalueren. De tijdslimieten van het Nova-accreditatieproces zijn zeer kort. Het afronden van alle aspecten van accreditatie voor de nationale programma’s werd niet later dan 2013 verwacht. Er is echter weinig gedaan om de limieten te halen. Het groot aantal afschrijvingen in oktober 2012 heeft ook het accreditatieproces in gevaar gebracht. Voor het verkrijgen van accreditatie wordt ook als voorwaarde gesteld dat er voldoende gepromoveerde wetenschappers op de universiteit doceren. De huidige stand van zaken is echter dat er te weinig gepromoveerde docenten zijn. Het universiteitsbestuur zou middels een special beleid haar wetenschappers moeten stimuleren om te promoveren. Blijkbaar is dat beleid onvoldoende uit de verf gekomen. Van de Stuurgroep Accreditatie die in 2010 is opgericht, zijn er ook weinig acties publiekelijk opgemerkt. De stuurgroep zou activiteiten moeten coördineren  in het kader van de accreditatie en  Nova (Nationaal Orgaan voor de Accreditatie) moeten faciliteren in deze.
Melvin Bouva, voorzitter van de vaste DNA-commissie Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov), zegt in een reactie hierop dat het parlement al sinds het aangekondigd aftreden van de Nova-directeur, Astrid Runs, in december 2012, aan de bel heeft getrokken en het universiteitsbestuur om opheldering heeft gevraagd over alles dat te maken heeft met het accreditatieproces. Bouva zegt dat hij tot nu toe nog wacht op een reactie van voorzitter Rayn Sidin van het universiteitsbestuur. Bouva: ‘Ik heb vanuit mijn verantwoordelijkheid als commissievoorzitter van Onderwijs erop aangedrongen dat er dit jaar nog zichtbare vorderingen worden gemaakt in  het proces van accreditatie.’  De accreditatie van de universiteit is volgens de commissievoorzitter van belang voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs op onze hoogste onderwijsinstelling en voor de aansluiting op de regio en andere opleidingsinstituten in de rest van de wereld.

error: Kopiëren mag niet!