Voorzitter Landbouwcoöperatie Kwatta: ‘‘De belastingen drukken veel te zwaar op ons’

De Landbouwcoöperatie Kwatta beplant ruim twee jaren een areaal van vier hectare aan groente voor de locale markt. ‘Echter, van een gedegen winstmarge is er helemaal geen sprake. Jaarlijks betalen we zeker SRD 35.000 aan inkomstenbelasting’, zegt voorzitter Wim Bajnath tegenover Dagblad Suriname. Door de José Graziano da Silva, directeur-generaal van Wereldvoedsel- en Landbouworganisatie (FAO), is recentelijk gesteld dat landbouwcoöperaties een belangrijke taak te vervullen hebben om de wereldbevolking te voorzien van voedsel. ‘Wij als coöperatie hebben de sleutelpositie. Die boodschap proberen wij uit te voeren.’
Maar de coöperatievoorzitter stelt dat er wel sprake moet zijn van enige versoepeling wat betreft de belastingen. ‘Wij zouden het geld kunnen besparen om andere bedrijfsactiviteiten te ontplooien.’ Zo beschikt de coöperatie over een stuk terrein van 12 hectare. Hiervan is slechts 4 hectare in cultuur gebracht. ‘Het resterende deel kan maar niet aan beurt komen, vanwege het ontbreken van de nodige financiële middelen. De pijpunten aangaande de belastingen zijn kenbaar gemaakt aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij.’ Volgens Bajnath is het niet elegant om voor de nodige ondersteuning telkens te moeten aankloppen  bij de LVV-minister. ‘De belastingen drukken veel te zwaar op ons, daarom hebben we geen andere keus.’
Onlangs heeft het ministerie van LVV een ploegmachine met multifunctionele mogelijkheden geschonken aan de coöperatie. ‘Het is een kwalitatief heel goed product. Je kan het op verschillende manieren gebruiken, als maaimachine, ploegmachine en het kan ook dienen als aanhangvoertuig.’ Bij de overhandiging is formeel een samenwerkingsverband aangegaan met het ministerie. Dit houdt in dat het ministerie moet inkomen met de nodige faciliteiten waaronder het verzorgen van trainingen en het zorg dragen voor inputs, terwijl de coöperatie moet zorgen voor productie en het garanderen van de voedselzekerheid. De komende periode volgt een evaluatie.
De coöperatie houdt zich al enkele jaren ook bezig met het vervaardigen van plantmateriaal. Dit wordt tegen een zachte prijs ten verkoop aangeboden in de winkel van de coöperatie. Volgens Bajnath kost een plant SRD 0,60. ‘Dit is ver beneden de kostprijs. Wij proberen de agrarische sector een ondersteuning te geven. Ook willen we dienstbaar zijn aan de samenleving.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: