Bond RGD geeft minister Volksgezondheid ultimatum

De bond van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), onder leiding van Robby Naarendorp, heeft de minister van Volksgezondheid, Michael Blokland, een ultimatum gesteld. De minister moet de benoeming van medische directeur Shaïsta William – Asgarali binnen de RGD in heroverweging nemen, zegt Naarendorp in gesprek met Dagblad Suriname. ‘We vragen aan de minister deze beslissing in heroverweging te nemen, omdat deze vrouw niet beschikt over communicatieve vaardigheden. Deze vrouw zit overhoop met zowel staf als personeel’, aldus Naarendorp. Hij voorspelt escalaties als de minister niet ingaat op dit verzoek. Volgens Naarendorp kunnen de minister en het bestuur van de RGD onder leiding van John Goedschalk nooit op eigen houtje de beslissing nemen om een medisch directeur te benoemen die niet gedragen wordt en zonder dat deze benoeming is besproken binnen de bond. ‘Er is ons nooit om advies gevraagd, wij zijn nooit erbij betrokken geweest. Van de ene op de andere dag zijn wij verrast met deze benoeming, terwijl een ieder weet dat deze vrouw al eerder in opspraak is geweest en dat ze niet gedragen wordt.’
De bondsvoorzitter vraagt aan de minister om een interventie te plegen. Het bestuur van de RGD heeft middels een brief de bond uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek met Asgarali. Noch de bond noch het personeel is happig om kennis te maken met de pas aangestelde medisch directeur. Enkele personeelsleden en stafleden zeggen in een gesprek met Dagblad Suriname dat ze geen interesse hebben in Asgarali. ‘Wij zien haar liever gaan dan komen, omdat ze geen respect toont voor wie dan ook. We accepteren haar niet als medisch directeur.’ Het personeel zegt dat Asgarali continue voor een verstoorde werkrelatie heeft gezorgd tijdens haar periode als medisch coördinator.
Enkele stafleden beschuldigen de voorzitter van het bestuur van machtsmisbruik. ‘Niet omdat hij voorzitter is van het bestuur betekent het dat elke beslissing die hij neemt, goed is. Hij dient eerst na te gaan aan de hand van rapportages en gesprekken of de persoon die hij wil voordragen, wel gedragen wordt, maar dat doet hij niet. Hij heeft gewoon gedaan wat hem het beste leek’, aldus het staflid. Verschillende personeelsleden en stafleden zeggen niet te begrijpen waarom het bestuur, ondanks de ontevredenheid binnen de bond en personeel over de benoeming, toch nog zijn wil doordrukt. ‘Het bestuur weet dat deze vrouw niet welkom is en toch gaan ze doordrammen’, zegt een personeelslid hoofdschuddend. Het ligt nu aan de minister om dit steeds groter wordende probleem op te lossen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: