Weer voldoende water voor ingezaaid areaal

Nadat er afgelopen donderdag een tekort was ontstaan aan brandstof op het pompgemaal te Wakay, waardoor de pompen moesten worden stil gelegd, is door tussenkomst van de minister van LVV op zaterdag 5 januari een hoeveelheid brandstof geleverd, waardoor de watervoorziening vanaf zondag 6 januari 2013 weer gegarandeerd is. Volgens het overliggend waterschap OWMCP wordt er aanstaande donderdag weer een partij diesel geleverd, waardoor er voor de komende weken weer volop kan worden gepompt. In de Hampthoncourtpolder kampen boeren reeds enige tijd met een watertekort vanwege een verstopping in de hoofd aanvoerleiding in dat gebied. Sedert december 2012 is in opdracht van het ministerie van Openbare Werken de aannemer Mohango bezig enkele hoofdirrigatieleidingen op te schonen, waaronder ook deze in de Hampthoncourtpolder. Het ligt in de bedoeling dat over twee dagen ook deze verstopping wordt opgeheven, waardoor ook de agrariërs in deze polder weer over voldoende irrigatiewater kunnen beschikken. Het ministerie van LVV regio West doet in deze alles dat binnen haar vermogen ligt om continu te zorgen dat de hardwerkende agrariërs over voldoende water beschikken om de verzorging van hun gewas optimaal te kunnen plegen.
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: