Ingezonden: VISION 2030: GRAP OF SERIEUZE ZAAK

Wanneer partijen die zo lang in het machtcentrum van het land gezeten hebben, zich nu gaan
werpen op populaire zaken als “VISION 2030” dan roept dat vragen op. Zeker wanneer duidelijk
is dat zij niet begrepen hebben wat de roeping van een politieke partij hoort te zijn. Dat is niet het
plaats nemen in de oppositiebanken terwijl je een prominente plaats in de coalitie aangereikt krijgt.
Het heeft er veel van dat men pas wil regeren als men het Presidentschap mag uitoefenen. Maar
Venetiaan heeft aangetoond dat macht zonder kennis van zaken alleen maar leidt tot een bankroete
economie die wanneer alle hulpbronnen opgebruikt zijn direct dondert naar het niveau van voor de
Tweede Wereld Oorlog. Laten we nuchter kijken naar de inrichting van onze sociaal economische
structuur, dan zullen we bemerken dat ondanks zoveel gebruik van natuurlijke hulpbronnen en
kapitaal, de basis kenmerken van een stevige economie afwezig zijn. Er heeft geen accumulatie van
financieel kapitaal plaats gevonden, noch minder van sociaal kapitaal en heeft ook geen accumulatie
van technologie plaats gevonden. Kortom de productiecapaciteit in handen van Surinamers is
bijkans gereduceerd tot nul, wij zijn alweer een koloniale plantage geworden.
Waar moeten de toekomstige generaties een bestaan vinden???
Gebruik van natuurlijke hulpbronnen om daarmee een industrialisatie op gang te brengen is mislukt
omdat het kiesstelsel politieke partijen begunstigt wier mentaal psychische oriëntatie nog stamt
uit het roofbouwtijdperk. Prestaties richting economische opbouw van een moderne evenwichtige
economie zijn nihil ondanks ruime middelen en hulpbronnen. Men weet simpelweg niet hoe men
een economie moet opbouwen. Dat merk je aan de amateuristische fröbelklas plannen. Erger nog
toekomstige generaties zullen het met zeer beperkte hulpbronnen moeten doen, immers ruim 85
tot 90% van onze bossen en natuurlijke hulpbronnen is in handen van buitenlanders. Uw DNA
leden slapen. Zo is meer dan anderhalf miljoen ha maagdelijk bos plus 15 miljoen USD in handen
gegeven van een buitenlandse stichting van blanke mensen zonder dat wij enig duidelijk voordeel
eraan hebben. Ziet U een Evo Morales, Chavez of een andere President in Azie of Zuid Amerika dat
doen??
Alsof dat niet genoeg is heeft men besloten tot import van chinezen, wat nog steeds doorgaat
en als de tekenen niet bedriegen, zullen straks alle productiesectoren op klein-middenbedrijf en
grootbedrijf niveau in handen zijn van buitenlandse chinezen. Wie de productie van een land in
handen heeft, die bezit het land. Maar het is niet duidelijk, welk voordeel wij als land hebben
aan al die deals met China. Nog nooit is een kosten baten analyse gepubliceerd, want volgens
ondergetekende zijn eigen calculaties gaan alle deviezen die anderen naar Suriname brengen, terug
naar China. Daarvoor hebben ze twee eigen banken hier, geholpen door Uw eigen Centrale Bank
die wel moeilijk doet als het gaat om banken uit India. Als U dat niet weet dan slaapt U terwijl Uw
land leeggehaald wordt. Wij zijn momenteel een kolonie van China geworden.
Dus waar gaan al die studenten en schoolgaande kinderen later een bestaan vinden??? Voor
sommige politieke leiders is het duidelijk, hun aanhang wordt billenpoetser. Alsof onze begroting
nu al niet op bossen staat. Economie moeilijk jere. Dus een eigen duurzaam bedrijf beginnen op
basis van onze natuurlijke hulpbronnen is uitgesloten. De handel en industrie zijn al in handen van
chinezen, alleen de dienstverlening nog, taal is nu nog een handicap, maar de volgende generatie zal
dat probleem niet hebben. Als men niet weet hoe het moet laat men dan gaan kijken in Mauritius,
Barbados, Trinidad, Singapore, etc. Fiji en Guyana zijn een spiegelbeeld van Suriname. De mensen
daar trekken daarom weg naar andere landen. Er zijn genoeg studies die duidelijk maken dat landen
met een multiculturele maatschappij zonder de aanwezigheid van een overheersende groep die weet
hoe een land te ontwikkelen, dat die landen failed states worden. Misschien had Sieuw Radhakishun
toch gelijk. Lachmon heeft zijn gelijk in elk geval gekregen.
1

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: