Van fraude beschuldigde Sino Forest nog grootaandeelhouder Greenheart

De op de Canadese beurs van fraude beschuldigde Sino Forest is nog steeds grootaandeelhouder van Greenheart volgens de online informatiebron Bob Dey Central. Greenheart heeft zijn belangrijkste activiteiten in Suriname, waar het een geavanceerd houtverwerkingsfabriek en houtexploitatierechten heeft. In DNA zijn in november 2012 opmerkingen gemaakt dat Greenheart grote concessies beheert met een waarde van 400 miljoen US$, zonder dat duidelijk is wat de Staat terugkrijgt. In de Canadese fraudezaak zou een directielid met geheime bedrijven betrokken zijn in transacties. Ook in Suriname is door een DNA-lid aangehaald dat de oprichters van Greenheart Suriname NV ook andere bedrijven hebben opgericht en concessies onder Greenheart hebben gebracht. Het bezwaar zou zijn onder andere dat Greenheart meer concessie bezit dan wettelijk toegestaan.
Net voor het einde van 2012 heeft Greenheart een kredietfaciliteit van USD 30 miljoen kunnen veiligstellen bij de Bank of New Zeeland. De Bob Dey Central meldt dat Greenheart nog steeds in onzekerheid verkeert. Het bedrijf leed imagoschade toen partner/aandeelhouder Sino Forest in opspraak kwam in juni 2011 voor het met opzet bedriegen van investeerders op de Canadese beurs. Greenheart heeft sindsdien pogingen ondernomen om zich te distantiëren van het fraudeschandaal, maar veel verder is het niet gekomen. De van fraude beschuldigde Sino Forest Corporation is nog steeds voor 63.6% eigenaar van Greenheart. Laatstgenoemd bedrijf was aanvankelijk betrokken in fabricage van elektronica. Verliezen noopten het bedrijf in 2007 om de overstap te maken naar de bosbouw. Grootaandeelhouder Sino Forest werd op de markt geschorst van handelsactiviteiten. Thans is het bedrijf bezig hervormingen door te voeren die op 15 januari moeten zijn afgerond. Het herstructurerinsplan voorziet in een overname van het bedrijf door schuldeisers die tegen midden januari 2013 al een feit moet zijn. Bij de fraudezaak was niet alleen Sino Forest betrokken, maar ook 5 leden van het managementteam, waaronder Allen Chan, en zelfs consultants Ernst and Young.
 
De fraudezaak resulteerde in een bijstelling naar beneden van de kredietwaardigheid van het bedrijf door onder andere Standards en Poor en Moody’s. Terwijl grootaandeelhouder Sino Forest verwikkeld is in de fraudezaak en herstructurering, zet Greenheart de pogingen voort om steeds meer vaste voet aan grond te krijgen in de bosbouw. De Surinaamse bossen spelen daarbij een belangrijke rol, naast die in Nieuw Zeeland. In 2011 zou het bedrijf 350.000 m² hout hebben geoogst en in 2012 meer dan 550.000 m². Voor 2013 zijn de schattingen gericht op meer dan 600.000 m². Het bedrijf is voornemens haar activiteiten in Suriname uit te breiden. De bij de Bank van Nieuw Zeeland veilig gestelde middelen zullen mede daartoe worden ingezet.
De fraude waarmee Sino Forest te maken heeft, zou ook gerelateerd zijn aan de aandelenparticipatie bij Greenheart. De belangrijkste bezittingen van het bedrijf Greenheart, concessies en installaties in Suriname, werden door de aanvankelijke eigenaren van Greenheart Resources Holdings Ltd verkregen voor 2 miljoen Canadese dollar. Sino Forest nam deze weer voor 120 miljoen Canadese dollar over, waarvan 22.1 miljoen ging naar 2 bedrijven waarvan Allen Chan in het geheim eigenaar was. Deze 2 bedrijven verkochten een groot deel van de aandelen voor het dubbele door, aldus Bob Dey Central. Greenheart bezat 312.000 hectare aan houtconcessies in Suriname, dat intussen door de NH-minister uitgebreid zou zijn tot 450.000 hectare. De rechtmatigheid hiervan wordt betwist. Het bedrijf zegt het door Celos uitgevonden standaard voor bosbouw te handhaven om duurzaamheid te garanderen. Greenheart kondigde onlangs aan plannen te hebben voor de aanmaak van energie uit afvalhout. Het bedrijf heeft een geavanceerde zaagmolen te Apoera en zou voor de lokale bevolking zorgen voor low cost homes.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: