Rij-instructeurs hebben geen probleem met nieuwe regeling afgifte rijbewijzen

Rij-instructeurs hebben geen moeite met de nieuwe tijden en dagen waarop rijbewijzen worden afgegeven. Dit beaamt een rij-instructeur tegenover de krant. Vanaf maandag 7 januari zullen rijbewijzen slechts op de maandag, dinsdag en woensdag afgehaald kunnen worden op de afdeling Rijbewijzen van de politie. De resterende twee werkdagen zal het publiek stukken mogen indienen voor de aanvraag van rijbewijzen of duplicaten en ter verkrijging van internationale rijbewijzen en rijtoestemmingsbewijzen alsook verlengingen. De reorganisatie is doorgevoerd in het kader van een vlottere dienstverlening aan het publiek.
De rij-instructeur merkt op dat de nieuwe regeling een aangelegenheid is van het ministerie van Justitie en Politie. ‘Indien hierdoor een eind kan komen aan de huidige chaotische situatie op de Nieuwe Haven, hebben de rij-instructeurs er helemaal geen moeite mee.’
De rij-instructeur meent dat er ook ordening moet komen bij de afdeling waar het praktische gedeelte van het rij-examen wordt afgenomen. ‘Alle kandidaten van een bepaalde dag worden op hetzelfde tijdstip opgeroepen. En dat werkt irritaties in de hand. Hierover is reeds eerder beklag gedaan bij de chef van de afdeling. De chef schrijft het probleem toe aan de weinige manschappen die hij tot zijn beschikking heeft.  Het zou veel beter zijn om elke kandidaat op een van te voren vastgesteld tijdstip op te roepen om het examen af te leggen. Immers, het examen is een zenuwslopende bezigheid. Hoe langer  je hen laat wachten, hoe meer zenuwen zij krijgen en hoe meer zij brokken zullen maken in het verkeer. De oplossing voor dit probleem is dat men meer rij-examinatoren  moet opleiden om aan de behoefte te kunnen voldoen’, aldus de rij-instructeur.
Saskia Bandhan    

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: