Overheidswerkers zwaar benadeeld

Vele overheidswerkers en ambtenaren hebben bij C-47 hun beklag gedaan over de inhoud van de kerstpakketten welke door hun werkgever, de overheid, aan hen is verstrekt. Deze pakketten, die volgens afspraak elk een waarde zouden moeten hebben van SRD 150, bezitten bijlange na deze waarde niet. Bij het totaliseren van de waarde van de verschillende producten die deel uitmaken van het pakket, komt men met een zeer optimistische prijsberekening op een waarde van maximaal SRD 90. Dit  betekent dat niet alleen de medewerkers zijn benadeeld, maar ook de staatskas is bestolen, omdat deze een veel hoger bedrag per pakket heeft moeten neertellen.
Het gaat in deze om de 2000 pakketten die zijn geleverd door het bedrijf van regeringstopper Paul Somohardjo. Met een eenvoudig rekensommetje is uit te rekenen voor welk bedrag de staat benadeeld is. Het lijkt tegenwoordig schering en inslag dat regeringstoppers misbruik maken van hun positie om als ondernemers zaken te verwerven, welke ze een groot persoonlijk voordeel oplevert. Als het geen leverings- en of aannemingscontracten zijn, dan zijn het concessies en/of domeingronden. C-47 heeft niets tegen ondernemerschap, maar wel tegen  misbruik van politieke functies om zichzelf te zegenen, en zo door benadeling van de staat en de samenleving  de onderneming te doen floreren.
Het stuit enorm tegen de borst, vooral als in aanmerking wordt genomen dat vele werkers moeizaam het hoofd boven  water kunnen houden en met lede ogen moeten toezien hoe politieke leiders zich verrijken ten laste van onze collectieve staatsbezittingen. Dit heeft echter ook zijn impact op de huidige werkgever/werknemer-verhoudingen in ons land, want waar van de werkers wordt gevraagd om de buikriem strakker aan te halen, blijkt dat dit niet voor een ieder bij met name de overheid geldt. De vakbeweging zegt dan ook via haar bulletin dat zij zich daarom hiertegen zal blijven verzetten, omdat dit tegen alle principes van sociale rechtvaardigheid indruist, maar ook tegen onze ethische normen en waarden. Hierbij hoeft bij de vakbeweging geen begrip meer gevraagd te worden, waarbij de buikriem strakker moet worden aangehaald, want recht voor één, recht voor allen, aldus een bericht van C-47.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: