Cubaanse specialisten zullen tekort in Suriname weer opvangen

Wederom zullen Cubaanse specialisten het schrijnend tekort aan medische specialisten in Suriname moeten terugbrengen. Dat zei de minister van Volksgezondheid, Michel Blokland, gisteren tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in DNA. ‘Met de bouw van ziekenhuizen te Wanica en Albina zal de behoefte aan medisch specialisten toenemen en dan moet je gaan kijken hoe het tekort zal worden opgevangen. Wij weten allemaal dat het niet zal gebeuren met onze eigen mensen vanwege het tekort.’ De minister maakte bekend dat er een nieuwe overeenkomst is getekend met de Cubaanse overheid waarbij specialisten, huisartsen en verpleegkundigen naar Suriname zullen komen om hun krachten te geven. ‘De overeenkomst duurt 3 jaren met mogelijkheid tot verlenging. De eerste groep van 43 specialisten, artsen en verpleegkundigen zal in januari aankomen’, aldus minister Blokland.
‘Ook in eigen land wordt keihard gewerkt om eigen specialisten op te leiden’, zegt de minister. Het ministerie is thans bezig jonge artsen op te doen leiden tot medische specialisten. ‘Er zijn momenteel 32 in opleiding en elk jaar komen er 8 nieuwe artsen bij.’ Deze artsen worden in het buitenland opgeleid. ‘Hiervoor heb je middelen nodig die vroeger kwamen uit het Sectorfonds en de ontwikkelingshulp, maar omdat we dat traject niet meer kunnen bewandelen, hebben we een andere oplossing. We zijn een fonds begonnen onder NOB en de mensen die worden uitgezonden voor hun studie, kunnen putten uit dit fonds.’ Het gaat hier om een zachte lening die de mensen krijgen, die moet worden terugbetaald bij terugkomst. Over 10 jaar moet het fonds zelfvoorzienend zijn, doordat de geleende gelden weer zijn terugbetaald, waardoor geen bijdrage meer hoeft te komen vanuit de overheid.
De minister beaamt dat het een aantal keren fout is gegaan bij het binnenhalen van Cubaanse artsen. Hij is er echter van overtuigd dat door goede afstemming en communicatie wel een goede samenwerking kan ontstaan. ‘We hebben geleerd uit de fouten’, aldus de minister. Volksgezondheid bekijkt ook mogelijkheden om Spaanse specialisten binnen te halen.
Op de opmerking van de oppositie dat het tekort ook opgeheven kan worden door het aantrekken van krachten uit Nederland, gaf de minister als antwoord dat dit over het algemeen financieel niet haalbaar is. De minister blijft echter gefocust op ‘eigen mensen’ in Nederland die hun krachten willen geven aan de gezondheidszorg in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!