‘We zijn geen meter opgeschoven bij de onderhandelingen’

‘We zijn geen meter opgeschoven in de wekenlange loononderhandelingen met de regering’, zegt Fols-president Marcellino Nerkust desgevraagd aan Dagblad Suriname. ‘De regering heeft ons niets aangeboden en ook niets van zich laten horen.’ Volgens de Fols-topper zit de 10% looneis de regering niet lekker. Ze konden niet meegaan met dit bod. Het zou volgens hen de inflatie kunnen aanwakkeren.  Volgens Nerkust houdt de regering vast aan een aanpassing die zij aan alle groepen kan geven. De onderwijsvakbonden gaan echter niet akkoord daarmee. Ze willen de correctie op het salaris ook koppelen aan positieverbetering voor de leerkrachten. Vandaar ook de eis voor bijstelling van de toelage van permanente educatie. Nerkust zegt dat dit voorstel van 10% salarisverhoging plus aanpassingstoelage niets te maken heeft met het feit dat de onderwijsvakbonden hun doelgroep als strategisch zien.
Nerkust zegt dat bij  zijn laatste bezoek aan de Algemene Onderwijzers Bond (AOB) Nederland het wetenschappelijk bureau Look van de Vrije Universiteit Amsterdam de uitkomsten  presenteerde van een studie naar de professionele ontwikkeling van leraren, in vergelijking met andere beroepen zoals de politie en de verplegenden. ‘Vastgesteld is dat politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen niet alleen gerekend worden tot frontlinie beroepen, maar ook beroepen zijn in het primaire proces van de maatschappelijke dienstverlening en zwaar risicovol en onvoorspelbaar zijn. De persoon die dat beroep uitoefent, is in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit van het werk. Politiek en samenleving stellen steeds nieuwe prioriteiten aan deze beroepsbeoefenaren. Van deze beroepsbeoefenaren wordt verwacht dat ze geen fouten mogen maken. Ze dienen hun werk volgens de geschreven regels te doen, maar tegelijkertijd moeten ze zich steeds van hun menselijke zijde laten zien. Er rust een extra druk op hen, vanwege hun beroep. Dit gegeven rechtvaardigt alleszins de eis voor een gepaste extra waardering voor deze groepen. Dit is dan ook de reden dat de onderwijsvakbonden er alles aan doen om het beste voor hun achterban te bereiken aan de onderhandelingstafel.’ Morgen komen de leden van de Fols en de Bond van Leraren in het KOB-gebouw bijeen om van hun voorzitters te vernemen wat de stand van zaken is betreffende de loononderhandelingen.

error: Kopiëren mag niet!