Ontbijt met Kiwanis Club Paramaribo Centraal

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Eèn van de voornaamste doelen van de Kiwanis is het organiseren van fundraisingsactiviteiten voor sociale doeleinden ten behoeve van de gemeenschap. Het internationaal motto van de Kiwanis Club luidt als volgt: “Serving the Children of the world.” Met het oog hierop biedt Kiwanis Club Paramaribo Centraal een aantal schoolkinderen van sociaal achtergestelde woonwijken een ontbijt aan. Zij worden op zondag 2 december a.s., onder  begeleiding van een leerkracht,  met de bus vervoerd naar Bridge View, waar hen een gezond en uitgebreid buffet wacht. Een D.J. en surinaamse artiesten zullen zorgdragen voor entertainment.  De kinderen zullen ook in de gelegenheid  worden gesteld een mini beroepen beurs te bezoeken waar zij informatie zullen krijgen over diverse carriere mogelijkheden.
 

error: Kopiëren mag niet!