10% looneis laat loonsom overheid stijgen met SRD 250 miljoen

Het toekennen van een 10% loonsverhoging aan ambtenaren zal direct leiden tot een jaarlijkse stijging van  de loonkosten bij de overheid  met maar liefst  SRD 250 miljoen.  Vorig  jaar steeg de loonsom  door de implementatie van Fiso 2 al  met  SRD 220 miljoen.  De overheid heeft toen in totaal SRD 1290 miljoen betaald aan salarissen en toelagen.  In 2010 bedroegen  de totale loonkosten  ruim  SRD 1070 miljoen.  Voorzitter Rahied Doekhie van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa), die Dagblad Suriname informeerde over de effecten van de 10% looneis van de overheidsvakbonden, waarschuwt voor het gevaar van inflatie. Die waarschuwing deed de Asfa, als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in het Tripartiet Overleg (TO),  de  regering in de vorm van een advies toekomen. Het bedrijfsleven  bevool de regering aan de werkenden in de publieke sector een verantwoorde looncorrectie van 3%  te geven.
‘We adviseerden een 3 % afkoopregeling over 2012, dat uitbetaald moet worden in 3 termijnen, om de inflatoire werking zo min mogelijk effect te laten hebben in de gemeenschap’, zegt Doekhie.  Dit percentage zou de economie kunnen verdragen en de inflatie kunnen beheersen. Doekhie zegt dat de extra SRD 250 miljoen een ongekende druk teweeg zal brengen op de overheidsbegroting, met alle nare gevolgen van dien. Daarnaast zal deze eis onherroepelijk ertoe leiden dat de werkers in de private sector ook een salarisaanpassing zullen opeisen. Het effect daarvan is een stijging van de prijzen van goederen en diensten in de private sector. ‘Het heeft dus geen zin om een loonaanpassing van 10% te eisen als het salaris direct daarna ontwaart door een gestegen inflatie’, zegt Doekhie.
De Asfa-topper benadrukt dat het advies van de 3% looncorrectie niet uit de lucht is komen vallen. Dit percentage is berekend op basis van een presentatie van governor Gillmore Hoefdraad over de effecten van een loonsverhoging. Tijdens de presentatie, die anderhalve maand terug is gehouden voor de drie sociale partners (vakbeweging, overheid en bedrijfsleven), is aangegeven wat de economie op dit moment kan verdragen, waardoor het macro-economisch evenwicht behouden kan worden. Doekhie verduidelijkt dat hij absoluut niet tegen salarisaanpassing is. ‘Integendeel, het salaris van de werkende klasse moet bijgesteld worden. Maar het moet op een verantwoorde wijze gebeuren.’ De druk op de overheidsbegroting vanwege de extra SRD 250 miljoen die vrijgemaakt moet worden, zal ook tot gevolg hebben dat de overheid minder huizen zal kunnen bouwen, minder kan opbrengen voor aanpassing van pensioenen of  voor voorzieningen voor de scholen, aldus de Asfa-voorzitter.

error: Kopiëren mag niet!