Tien jaar cel voor doodslag

De 25-jarige Albino Da Silva is schuldig bevonden aan doodslag. In deze zaak waren in eerste instantie  3 andere personen aangehouden. Zij zijn in middels in vrijheid gesteld. Uiteindelijk werd Da Silva aangehouden. De politie kreeg een melding binnen dat een lijk op een houten aanlegsteiger lag. De verdachte had zich naar een locatie begeven om uit handen van de politie te blijven. Da Silva keerde terug toen hij vernam dat de politie hem zocht. De verdachte verklaarde bij de politie en op de zitting dat hij onschuldig is. Volgens zijn verklaring zou ene Junior hem op het idee hebben gebracht om het slachtoffer van kant te maken. De verdachte was de handelingen van het slachtoffer al beu. Hij is gelopen in het plan van Junior. Da Silva gaf aan dat hij 6 steken op het lichaam van het slachtoffer had toegebracht. De overige 18 steken zouden door Junior zijn toegebracht.
Het Openbaar Ministerie (OM) achtte doodslag wettig en overtuigend bewezen. Zij eiste een celstraf van 12 jaar met aftrek.
Advocaat Hedley Derby verzocht de rechter om niet mee te willen gaan met het strafvoorstel van het OM. De verdachte en het slachtoffer waren onder invloed van alcohol. Zij waren in een woordenwisseling verwikkeld. Junior hitste Da Silva op om het slachtoffer af te maken. De verdachte verkeerde in een zodanige gemoedstoestand dat hij geen weerstand kon bieden. De raadsman verzocht de rechter om gelet op het feit dat de verdachte een first offender is, mitigerend op te treden. Ook was volgens de verdediging niet komen vast te staan dat de verdachte de fatale steek zou hebben toegebracht.
De strafrechter, Daniëlle Karamatali, achtte doodslag tegen de verdachte bewezen. De verdachte heeft in een opwelling het feit gepleegd. Dat neemt niet weg dat de verdachte het slachtoffer 6 steken in het borstgebied heeft toegebracht. Hij heeft een mensenleven beëindigd en de rechtsorde is hierdoor danig geschokt. Dit is weer een gewelddadige dood in het binnenland. De magistraat week af van het strafvoorstel en legde Da Silva een gevangenisstraf op van 10 jaar met aftrek.
Saskia Bandhan       

error: Kopiëren mag niet!