Stijoha presenteert bevindingen biodiversiteitregistratie

De Stichting Jongeren Hanover (Stijoha) heeft op zaterdag 17 november de bevindingen van de biodiversiteitsregistratie gepresenteerd. Het thema was “People’s biodiversity registration”.De registratie liep van 30 maart tot en met 30 september dit jaar. Er werd hiertoe een projectvoorstel “Biodiversiteitregistratie Hannover (2011-018)” ingediend bij het Capaciteitsfonds Bos & Natuur van Tropenbos International Suriname, die het project dan ook heeft gefinancierd. De presentatie werd gehouden te Maripaston aan de Kennedyweg. In 2001 heeft een groep jongvolwassenen zich verenigd in de Stijoha.  Ewald Klas, voorzitter Stijoha, legt uit dat de stichting zich ten doel stelt de sociaaleconomische en sociaal culturele ontwikkeling van en in plantage Hanover/Mawakabo duurzaam te bevorderen.
Aan de biodiversiteitsregistratie hebben ook de bioloog Arioene Vreedzaam, de boomkenner Frits van Troon, Errol Gezius, Sena Zeewijk, Ewald Klas, Hans Jubithana en Janet Landburg een bijzondere bijdrage geleverd. Zij hebben een bijzonder onderzoek gedaan in de twee bovengenoemde gebieden. Er is gekeken naar de verschillende boomsoorten en het voorkomen van verschillende types van vegetaties binnen de plantages en de verschillende zoogdieren en vogels.
Volgens de bioloog Vreedzaam is tijdens het onderzoek gebleken dat de twee plantages totaal van elkaar verschillen. De verschillen typeert hij als heel uniek. Terwijl plantage Hanover een nat gebied is, is plantage Mawakabo heel erg droog.  Het gebied blijft gedurende het hele jaar door nat.
Ook Tropenbos Suriname heeft een presentatie verzorgd over een strategie voor een duurzame economie van het tropisch bos. De coördinator van het project, H. Gezius, overhandigde het boek  ‘A Grun Gudu fu Anofru’ aan Madhawi Ramdin, de Communication Officer van Tropenbos. Zij op haar beurt overhandigde het aan dhr. Pocorni, de bestuursvoorzitter van plantage Hanover/ Mawakabo.

error: Kopiëren mag niet!