Man die schoondochter kapte blijft aangehouden

De 59-jarige stiefschoonvader M.P. die zijn 32-jarige schoondochter Delia Djamin afgelopen vrijdag dood heeft gekapt, is bij de rechter-commissaris voorgeleid voor de rechtmatigheidstoets. De rc heeft de inverzekeringstelling van de verdachte rechtmatig geacht. Het incident vond plaats aan de Baitaliweg, een zijstraat van de Ramgolamweg. Delia zou een woordenwisseling hebben gehad met M.P. omtrent  haar 5-jarige zoon die door haar onheus zou zijn behandeld. Delia zou M.P. daarbij hebben uitgescholden. De verdachte zou toen het slachtoffer met een houwer hebben aangevallen. Zij werd in haar hals gekapt. De toegebrachte verwonding was van dien aard dat het slachtoffer ter plekke overleed. De echtgenoot die op het geschreeuw afkwam, is ook door M.P. gekapt aan een schouder. Delia is inmiddels op Tamanredjo begraven.
 

error: Kopiëren mag niet!