Onvoldoende belangstelling voor nieuw competitiesysteem

De leden van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) schijnen onvoldoende belangstelling te hebben voor een nieuwe klasse-indeling van de SVB Topsectie en een eventueel nieuw competitiesysteem. Een algemene ledenvergadering speciaal uitgeschreven om dit punt te bespreken, kon niet doorgaan vanwege gebrek aan qourum. ‘Jammer’, zegt SVB-voorzitter Louis Giskus aan Dagblad Suriname. Van de 41 leden van de SVB bezitten 32 rechtspersoonlijkheid. Om qourum te hebben moeten ten minste 16 rechtspersoonlijkheid bezittende leden getekend hebben op de presentielijst. ‘De vergadering zou beginnen om 19.00 uur. Tegen 19.10 uur waren er maar 6 leden aanwezig. We hebben toen gemeend een half uur te wachten. Tegen die tijd waren we op 11 handtekeningen. Besloten werd toen de vergadering te verdagen naar een nader te bepalen datum’, zegt Giskus. Naderhand kwamen nog enkele leden aandansen, maar die waren dan ook ruim te laat. Wat Giskus erg vindt, is dat de leden uit Albina en Nickerie wel vertegenwoordigd waren. ‘Ze hebben tijd en kosten gemaakt om aanwezig te zijn, maar de leden uit de stad hebben verstek laten gaan.’ Er waren 4 lidbonden, 4 Hoofdklasse- en 3 Eersteklasseploegen aanwezig.

error: Kopiëren mag niet!