Roy Bhikharie haalt tweevoudig doctorsgraad

Op 21 september is Roy Bhikharie in Zug, Zwitserland, gepromoveerd tot Doctor (D. Phil.) in Business Research, en verkreeg hij tevens zijn doctoraat (PhD) in Business Administration. Deze tweevoudige doctorsgraad werd hem toegekend door respectievelijk UGSM-Monarch Business School Switzerland, en de wetenschappelijk samenwerkende universiteiten: Universidad Azteca de Mexico en Universidad Central de Nicaragua (UCN). De titel van zijn dissertatie of proefschrift is: ‘Het managen van paradigma’s om synergiën tussen werk en privéleven in executieve counseling te scheppen: een hermeneutisch en individueel fenomenologische benadering.’
Machtsmisbruik van bedrijven, werkstress en gerelateerde gezondheidsklachten en zelfmoorden nemen wereldwijd toe. Werkstress ontstaat wanneer de bedrijfsfunctie-eisen niet overeenkomen met de vaardigheden, kennis, of groeibehoeften (aspiraties) van werknemers, wat ongezonde paradigma’s creëert. Volgens ILO Conventie 142 (1975) draagt een beroepsopleiding bij aan waardig werk en is opvoedkundig een vormingselement in het menselijke leven, en hierdoor van de samenleving als geheel (een beroepsopleiding helpt namelijk bij het realiseren van je roeping terwijl in de groeibehoeften wordt voorzien). Als een fundamenteel mensenrecht schept waardig werk de voorwaarden voor synergiën tussen werk en privéleven door de aspiraties van werknemers in te kapselen; hen in staat te stellen een balans tussen werk en privéleven te creëren; en hen de gelegenheid te bieden voor vooruitgang, wat gezonde paradigma’s tot stand brengt. Vijfendertig jaren later, vond de VN-Millenniumverklaring het nodig om waardig werk wederom te benadrukken.
Om (zelf-)percepties te managen, waarbij de onderliggende paradigma’s (die de huidige status-quo handhaven) worden verschoven; en synergiën tussen werk en privéleven in executieve counseling tot stand te brengen, geeft deze dissertatie nader inhoud aan de volgende samenhangende fundamentele mentale vermogens: het zelfbewustzijn, het ego, de intuïtie, de slaap-droom, het onbewuste,  (het idee van) de dood, en spiritualiteit.
Dankzij de vrije wil, wordt in dit proces een open psychodynamische relatie tussen het onbewuste en het bewuste nagestreefd, waarbij intrapsychische en psychosociale problemen worden overwonnen, met het doel om innerlijke vrijheid, groei, en empathie te kunnen bevorderen. Tijdens dit traject worden productieve en niet-productieve menselijke factoren en HRM-praktijken overwogen om basisregels van menselijke psychosynthese en conclusies voor bedrijfs-psychosynthese te valideren, waarbij een mind shift (mentaliteitsverandering) wordt aangemoedigd die de productiviteit verhoogt.
Hierdoor geeft nieuw leiderschap gelijktijdig invulling aan de behoeften en aspiraties van werknemers, alsook aan die van de organisatie, inclusief die van consumenten.
Deze onderzoeksresultaten demonstreren het vermogen om te praktiseren wat wordt gepredikt, inclusief het toepassen van fundamentele mensenrechten binnen het bedrijfsleven, waarbij betekenisvol plezier aan het werk, het leven en de samenleving wordt toegevoegd.

error: Kopiëren mag niet!