‘MINISTER VAN JUSTITIE MAAKT VERDACHTE BLUNDERS’

Het ministerie van Justitie en Politie beging een grote fout en blunder met het intrekken van een nieuwe vergunning van Suribet. Men heeft het op tijd hersteld.  Suribet vroeg enkele maanden geleden toestemming voor meer trekkingen per dag, hetgeen per beschikking is toegekend. De minister vond het nodig deze beschikking plotsklaps – zonder overleg, zonder degelijke gronden, zonder de operationele, commerciële en financiële gevolgen voor het bedrijf te overdenken, zonder de juridisch gevolgen voor de overheid te beseffen –  in te trekken. De gronden zijn verdacht, verkeerd, onzinnig en zeker onwettig. Men trekt in vanwege fouten, die door het ministerie zelf zijn gemaakt. Het ministerie heeft niet eens door dat dit enorme commerciële, financiële, operationele en juridische consequenties zou kunnen hebben. Overeen werd gekomen om wel per direct toestemming te verlenen voor de huidige 6 trekkingen, zodat op het nippertje nog rampzalige gevolgen voor het bedrijf, de minister en de overheid voorkomen kon worden.
Suribet biedt Lotto, Sportbetting, Virtual Betting, Instant Games en Skinfiri als producten aan en wilde het publiek meerdere trekkingen aanbieden voor de dagelijkse loterij “Skinfiri”. Suribet kreeg een nieuwe vergunning die bepaalt dat er meerdere trekkingen per dag bij dit spel mogen worden gehouden. Op basis van deze vergunning heeft Suribet de trekkingen van dit spel verhoogd van 3 naar 6 per dag. Op woensdagmiddag stuurde de minister met spoed een intrekkingsresolutie. Hiermee werd de toestemming om meermalen deze trekkingen te houden, teruggedraaid. Suribet zou dus per direct haar 6 trekkingen naar 3 moeten terugbrengen. Het ministerie heeft totaal geen rekening gehouden met de chaos die hij hiermee creëerde. Erg verdacht zijn de gronden waarop is ingetrokken. Volgens de intrekkingresolutie moet de trekking ten kantore van de Nationale Loterij Suriname worden gehouden. Al sinds jaar en dag wordt met toestemming van de wet hiervan afgeweken door alle kansspelbedrijven. Alle casino’s houden loterijen in hun eigen gebouw. Alle loterijbedrijven houden de trekkingen in hun eigen gebouw. En niet ten kantore van de Nationale Loterij Suriname. Voorts wordt wederom de Nationale Loterij Suriname aangehaald, die wettelijk geen rol meer speelt in onze wetgeving. Haar bevoegdheden zijn per 2009 overgedragen. “De controle op naleving van alle geldende wetten in de kansspelindustrie” zijn overgedragen aan een ander instituut. NLS is slechts een landsbedrijf zonder taken in de loterijwetgeving. Het ministerie van Justitie en Politie weet dat niet. De minister ook niet. Helemaal onbegrijpelijk wordt deze resolutie, als blijkt dat de andere drie trekkingen niet ten kantore van NLS behoefden te worden gehouden. Die mochten wel in de Suribet Studio gehouden worden. Vreemd en onbegrijpelijk. Is er geen juridische kennis op het ministerie?
Nog dubieuzer bleek de uitleg van de minister. Volgens hem heeft hij ingetrokken omdat er een procedurefout was gemaakt. Er was geen advies gevraagd van het ministerie van Financiën en dat moet hersteld worden. Suribet gaf aan dat vanwege   een fout van het ministerie, Suribet  niet de dupe mag worden. De minister bleek ongevoelig voor dit standpunt.  In een onderhoud met de minister op vrijdagochtend is gesteld dat de minister een zware blunder begaat en dat Suribet egards toont om dit niet in de pers te brengen en de overheid een rampzalige rechtszaak bespaart. Aan de minister en medewerkers is uitgelegd dat er  inmiddels promotie van de 6  dagelijkse trekkingen zijn gedaan,  afspraken rond uitzendingen zijn gemaakt, verwachtingen zijn gewekt etc. Men beseft niet dat de politie ingedeeld moet worden, de lotenverkoop al plaatsvindt, de promotie loopt, personeel ingeschakeld en gecontracteerd is etc. etc. De minister stemde uiteindelijk in met een vergunning voor de 6 trekkingen per dag, zodat Suribet en het publiek ongestoord en onveranderd door konden gaan. Maar dit blijft een uiterst vreemde zaak. Het ruikt. Het zal ons benieuwen of er onderzoek naar deze blunder wordt gedaan.
Jules Ramlakhan
 

error: Kopiëren mag niet!