Andre Misiekaba: ‘Banken werken met ‘names and faces’

MC-assembleelid Andre Misiekaba vroeg de regering aandacht voor de kredietinfrastructuur van de verschillende banken. Dit deed hij gisteren bij de behandeling van het huisvestingsplan. Hij merkte op dat in sommige gevallen banken ‘names and faces’ toepassen bij de verstrekking van kredieten. Misiekaba haalde een case aan van een dame met een inkomen van SRD 3.000. Haar partner heeft geen vast inkomen en is daarom niet in aanmerking gekomen voor een lening. Haar collega kreeg onder dezelfde omstandigheden wel krediet. Misiekaba vroeg de regering richting te geven aan de kredietvoorzieningen die de verschillende banken ter beschikking hebben. Eigen onderzoek bij de banken en informatie van derden leert volgens Misiekaba dat er grote verschillen zijn in de kredietmogelijkheden van de verschillende banken. Middels sturing kan volgens Misiekaba worden voorkomen dat er bevoordeling (names and faces) wordt toegepast. Burgers die willen bouwen en zich niet nauwkeurig laten informeren over de verschillende modaliteiten, kunnen wellicht benadeeld worden door de grote verschillen.
Misiekaba haalde de verschillen aan. De DSB-bank brengt voor een commerciëlelening 12% voor een maximaal leenbedrag van SRD 135.000 in rekening. De maximale looptijd is 15 jaar met een maandelijkse aflossing van SRD 1.200. De SPSB hanteert een commercieel tarief van 12% voor een maximaal leenbedrag van SRD 169.000 met een aflossingsperiode van 24 jaar en een maandelijkse aflossing van SRD 1.780. De VCB hanteert een commerciële rente van 16.25 % met een maximale looptijd van 15 jaar. De Finabank hanteert 16 % met een aflossingstijd van 10 jaar. De Landbouwbank hanteert 13% met een aflossing van 15 jaar. De RBC bank brengt 12 % in rekening met een maximale looptijd van 21 jaar voor een maximaal leenbedrag van SRD 91.000.
Het DNA-lid haalde deze informatie naar boven inhakend op de 100% financiering die de overheid ter beschikking stelt voor kopers van de woningen uit het huisvestingsplan van de huidige regering. Hij riep de regering op haast te maken met de implementatie van de belastingkorting en de uitvoering van de subjectsubsidie voor groepen die niet over een adequaat inkomen beschikken.
Vicepresident Robert Ameerali gaf gistermorgen bij de beantwoording van de regering de verschillende opties aan van kredietfinanciering voor de kopers van de  te bouwen woningen. Zo geldt een 100 % financiering voor personen met een inkomen tot SRD 4.000 per maand. Voor kopers met een salaris tot SRD 2.000 wordt een rente van 5% in rekening gebracht. Voor deze groep geldt een aflossing van SRD 330 per maand over een maximale periode van 30 jaar. Deze groep kopers kan kiezen voor een bouwoppervlakte van 100 vierkante meter. De VHP- assembleeleden Radjkumar Randjietsingh en Mahinder Jogi kaatsten terug dat in het antwoord van de regering nog onvoldoende informatie is vervat over  het woningbouwplan. Het is voor hen nog onduidelijk wat de kostprijs is van de woningen,  hoe groot de investering van de overheid is in geld uitgedrukt en wat de uiteindelijke prijs is van de woningen die aan de woningzoekende zal worden verkocht. Randjietsingh rekende op basis van de informatie in het huisvestingsplan uit, dat voor de woningen van elk 60 en 150 vierkante meter bouwoppervlakte eenzelfde koopsom geldt. De oppositie vraagt zich nog altijd af waarom de kleinste woning van 60 vierkante meter bouwoppervlakte SRD 115.000 moet kosten.

error: Kopiëren mag niet!