Landelijk thuiszorgsysteem voornemen Sozavo

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is voornemens landelijk een thuiszorgsysteem op te zetten voor het dienstjaar 2013. Dat staat in de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2013. Volgens het ministerie werd het in de afgelopen jaren geconfronteerd met talrijke vragen over thuiszorg. Bij het opzetten van het landelijk thuiszorgsysteem wordt rekening gehouden met de kwaliteit van het leven van hulpbehoevenden in Suriname. Deze zal verhoogd worden. Om op een efficiënte, effectieve en beheersbare manier te kunnen voorzien in de zorg voor o.a. hulpbehoevende senioren burgers, mensen met een beperking, chronisch zieken en verwaarloosde burgers, zal er gewerkt worden aan het opzetten van een landelijk thuiszorgsysteem. De Dienst Bejaardenzorg zal hierbij het coördinatiepunt zijn binnen het ministerie.
Het doel van een uitgebreid thuiszorgsysteem is enerzijds de kwaliteit van leven van de Surinaamse hulpbehoevende te vergroten en anderzijds bezuiniging/beheersing van de kosten voor de gezondheidszorg. Er zal een inhaalslag gemaakt worden door te starten met de financiering van thuiszorg voor diegenen die het echt nodig hebben. Dat zal gelden voor mensen die geen familie hebben, niet in staat zijn om thuiszorg te betalen, alleenwonende sociaal zwakke en verwaarloosde burgers, ondervoede mensen en mensen met een slechte gezondheidstoestand. Het ligt in de bedoeling wijkverpleging en preventieve thuiszorg in te zetten. Wijkverpleging is reguliere thuiszorg. Dat betekent dat op regelmatige basis thuiszorg wordt geboden. Via zustersposten in de wijk wordt huis aan huis de gezondheidstoestand waargenomen en worden de nodige maatregelen getroffen of er wordt zorg verleend (preventieve thuiszorg). Voorts zal er uitbreiding van de doorstroming van ziekenhuispatiënten naar de thuiszorg plaatsvinden. De opzet van een transferbureau zal onnodige hospitalisatie tegengaan.
 
Een maaltijdenvoorziening voor hulpbehoevenden is van eminent belang bij de operationalisering van de thuiszorg. Gemiddeld zullen dit 50 maaltijden per maand zijn. Er zullen transportmiddelen worden aangeschaft ten behoeve van de mobiliteit van de thuiszorgmedewerkers. Er wordt gedacht aan 25 fietsen, 5 bromfietsen en 2 auto’s. Om invulling te kunnen geven aan de decentralisatiegedachte, zullen er in de districten zorgposten met een multifunctioneel karakter worden opgezet, met een breed pakket aan zorg te weten: een Meldpunt Thuiszorg, een centrale keuken voor gezonde voeding, een uitleendepot voor ziekenhuisbedden en rolstoelen en tenslotte een dagopvang en aanleunwoningen.
In het dienstjaar 2013 zal een pilot Nieuwe Stijl wordt uitgevoerd in Marowijne. Hiertoe zullen er in het dienstjaar 2013, 100 thuiszorgmedewerkers worden opgeleid op het eerste deskundigheidsniveau. Ook zullen er hulpmiddelen zoals ziekenhuisbedden, toiletstoelen, krukken, ‘rollators’ en rolstoelen
worden aangeschaft. Op termijn zullen de lange wachtlijsten in de zorg voor seniorenburgers en mensen met een beperking tot het verleden gaan behoren. Hiermee zal er een aanvang worden gemaakt door het aanhuren en inrichten van verblijfsvoorzieningen met 24-uursthuiszorg, zorgwoningen dus. Landelijk is er een tekort aan 1.000 zorgwoningen. De kosten voor het huren en inrichten van huizen/ gebouwen voor het ontvangen van seniorenburgers zijn geschat op SRD 250.000.

error: Kopiëren mag niet!