DNA behandelt twee ontwerpwetten

De Nationale Assemblee komt vandaag weer in vergadering bijeen. Na een huishoudelijke vergadering volgen de openbare debatten. Op de agenda staan de behandeling van het wetsontwerp Huisvestingsplan en het wetsontwerp Caribisch Rampenbeheersingsbureau. Het wetsontwerp Huisvestingsplan stond de vorige week al op de agenda, maar er was geen quorum om te vergaderen. De coalitie kwam op 20 leden. De gehele Pertjaja Luhur (PL)-fractie boycotte deze vergadering.
De PL-leden vonden dat DNA-voorzitter Jenny Simons hun interpellatievoorstel over de stopzetting van de dijkenbouw in Commewijne niet op de agenda had geplaatst. De PL was in beraad en geen van haar leden kwamen opdagen. Zelfs Martha Warso-Djojoseparto niet, die lid van de commissie van rapporteurs van deze wet is. Commissievoorzitter Andre Misiekaba zei dat de PL opzettelijk wegbleef. Intussen heeft de PL na overleg met de president in een coalitietop de verzekering gekregen dat de dijk te Commewijne in zijn geheel wordt afgebouwd. De coalitie hoopt hiermee vandaag wel quorum te kunnen opbrengen.
Naast de behandeling van het wetsontwerp Huisvestingsplan staat op agenda ook de voortzetting van de ontwerpwet houdende goedkeuring van de overeenkomst voor de opzet van een Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA), het zogenaamde Caribische rampenbeheersingsbureau. Andre Misiekaba is ook hier de voorzitter van de commissie van rapporteurs.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!