Suriname waarheen?

Men is vaak geneigd om de vinger naar iemand te wijzen, maar weet nooit goed  hoe de zaken in elkaar zitten. Wij weten allemaal dat de monumentale binnenstad van Paramaribo op de lijst staat van international werelderfgoed, maar dat neemt niet weg dat de veiligheid van Paramaribo toch steeds in acht moet worden genomen.  Loop eens met je nuchter verstand in de binnenstad van Paramaribo rond en kijk dan naar de veiligheid  tegen de achtergrond van de bebouwing.
Er zijn instanties die zich  bezig moeten houden met de bouwwetgeving.  Maar wordt dat gedaan op een wijze zoals dat moet? Het antwoord is een heel dikke ‘neen’!
Geld speelt een heel belangrijke rol bij velen, maar de veiligheid niet. Wordt er bij het uitgeven van vergunningen controle uitgeoefend op de veiligheidseisen die gesteld zijn? Dat gebeurt zee zelden. Wordt er bij een geconstateerde afwijking dan wel overtreding tijdens het bouwen opgetreden door de instanties? Ook hier is het antwoord steevast ‘neen’!
Waarom? Omdat men vindt dat die persoon al eenmaal heeft geïnvesteerd en er zal dan maar niet afgebroken worden . Zo zijn er tal van zaken die onze beleidsmakers niet zien of doen alsof zij het niet zien.
Bij de brand op de hoek van de Prinsenstraat en de Zwartenhovenbrugstraat heeft men flink uitgehaald naar de brandweer. Mocht het zover zijn gekomen?  Het is bekend dat de brandweer steeds bij bevoegde instanties en ook algemeen aan de bel heeft getrokken bij de overheid voor wat betreft de veiligheid bij bebouwing in de binnenstad van Paramaribo.
Heeft de regering ooit  concrete maatregelen getroffen? Ook hier geldt weer een dikke ‘neen’ !
Tijdens de rehabilitatie van verscheidene wegen in de binnenstad van Paramaribo is de regering
( Min. v. OW) gevraagd om een bluswaterriool aan te leggen ten behoeve van de brandweer om het herhaaldelijk terugkerend probleem met bluswater in onze binnenstad op te vangen.
Heeft de regering geluisterd naar de brandweer? Ook weer ‘neen’!
De brandweer heeft ook al gevraagd om bluswatertransportleidingen te plaatsen in en rond de binnenstad die aangesloten zouden moeten worden op een grootvermogenpomp die geplaatst zou worden in de Surinamerivier en bij grote branden in werking gebracht zou kunnen / moeten worden. Heeft  de regering geluisterd naar de brandweer?  Natuurlijk weer  ‘neen’!
De brandweer heeft al gedurende jaren gevraagd aan de regering om met wetten te komen voor het strafbaar stellen en beboeten van mensen die zich schuldig maken aan het roekeloos verbranden van vuil, leegstaande percelen enz. Is er wat van gekomen? ‘Neen’!
De mensen die eigenaren zijn van panden in de binnenstad, laten zij bij zichzelf nagaan of zij de veiligheid in acht nemen. Van de 100% vindt u nauwelijks 5- 10% die wel voldoen en het resterend deel lapt de veiligheid gewoon aan hun laarzen.
Er zijn heel veel brandveiligheidsmaatregelen die getroffen kunnen/ moeten worden in de binnenstad van Paramaribo, maar men is niet welwillend om het te doen en de regering komt ook niet met verplichte maatregelen. De regering is ook heel goed op de hoogte van het aantal leegstaande panden in de binnenstad, die een welkome onderkomen vormen voor junkies , zwervers en allerhande ander gespuis, maar er wordt niet handelend opgetreden.
Moet de brandweer  dan verantwoordelijk gesteld worden wanneer zaken echt mis gaan?
‘Neen’.
De brandweer geeft dagelijks tips aan de gemeenschap. Neemt de gemeenschap de tips serieus?
Niet altijd. De brandweer heeft behoefte aan hoogwerkers (het hoeft niet geweldig geavanceerd te zijn), maar de regering heeft geen luisterend oor hiervoor. Bij de laatste brand aan de Prinsenstraat moest de wagen van de EBS ingezet worden voor bijstand, want op het materialenlijstje van de brandweer komt dit noodzakelijk hulpmiddel niet voor.
De gemeenschap is altijd geneigd om te zeggen dat de brandweer laat is. Als men vooraf zou weten dat een huis in brand  gaat vliegen, kon men de brandweer 5 minuten van te voren bellen en was de brandweer dan reeds opgesteld om het te blussen.
Belt u naar de Politie, Ambulance dienst en de Brandweer voor een ongeval en kijkt u wie het eerst ter plaatse komt.
Tot slot:
Een brandweerman is ook maar een mens en hij / zij heeft ook gevoelens.  De erge hitte trotseren zij op momenten wanneer een ieder juist wegrent en een veilig heenkomen zoekt.
Explosie, instortingsgevaren  of het inhaleren van giftige stoffen die vrij komen bij een brand  zijn slechts enkele gevaren die zij doorstaan. Voor wie eigenlijk?
Elk brandweerman houdt van zijn beroep en doet het naar eer en geweten, maar de gepaste waardering daarvoor krijgen zij niet. In financieel opzicht worden er juist een aantal barrières opgeworpen om hen het leven moeilijker te maken.
Blussen en de hitte trotseren tot je met pensioen gaat. En het is echt niet alleen maar voor  5 jaren vanwege een politieke benoeming of aanstelling, zoals dat bij de ministers of beleidmakers het geval is. Regering, denk niet alleen aan grote projecten waar er geld te maken is, maar denk ook aan de veiligheid van een ieder in ons land.
 
R.D.

error: Kopiëren mag niet!