Voedselveiligheid en agrarische gezondheid in 2013 op beter niveau

Het jaar 2013 zal veel meer opleveren voor landbouwers. Dat staat in de ontwerpbegroting van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij voor het dienstjaar 2013. Het jaar 2013 wordt, voor wat betreft de facilitering van agrarische gezondheid en de voedselveiligheid, gezien als een jaar van enerzijds het afronden van activiteiten die zijn voorbereid en opgestart in 2012 en
het institutioneel operationaliseren van deze faciliteiten. Om te beginnen zal het fysieke vlaggenschip voor de regionale bewaking van de agrarische gezondheid en voedselveiligheid in de regio in 2013 worden opgeleverd.
Met de continuering van de bouw van het Caribbean Agricultural Health and Food Agency (Cahfsa), die medio 2012 van start is gegaan, zal de permanente huisvesting een feit zijn. Hierin is ook de huisvesting van het Agrarische Gezondheid en Voedselveiligheid Instituut Suriname (Agvis) ondergebracht. De kosten voor afbouw en inrichting van dit instituut zijn geraamd op SRD 2.000.000,00. Op het stuk van nationale voedselveiligheidswetgeving zal de harmonisering plaatsvinden van het concept Agrarische Gezondheid en Voedselveiligheid Instituut Suriname (Wet Agvis) op de EU-standaarden, die SRD 356.365,00 zullen bedragen. Om zoveel als mogelijk te voldoen aan de vereisten van plantgezondheid conform de International Plant Protection Convention, is het ministerie reeds geruime tijd bezig de plantgezondheidscontrole en monitoring daarvan te reorganiseren en institutioneel te versterken ten behoeve van het nationale en
internationale landbouwverkeer.
 
Instrumenteel voor de waarborging van plantgezondheid en voedselveiligheid is de beschikbaarheid van een goed uitgerust plantdiagnostisch laboratorium. Met de oplevering van het nieuwe gebouw voor de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen in 2012, zal de operationalisering van een modern plantdiagnostisch laboratorium in 2013 ook mogelijk zijn. Met de realisatie van deze activiteiten gaat een raming van SRD. 1.436.210,00 gepaard. De voorbereidingen voor het structureel operationaliseren en versterken van grensposten zijn eveneens in 2012 ingezet. Thans wordt gewerkt aan de institutionele versterking van personeel en de huisvestingsfaciliteiten, waarbij de raming is gesteld op SRD. 1.215.525,00. Werving, training en uitrusting van personeel om te werken conform de moderne standaarden van
bewaking, monitoring en surveillance van plantgezondheid en voedselveiligheid, behoort tot een van de belangrijke institutionele versterkingsactiviteiten die zijn gepland voor het jaar 2013.
Enkele trainingsactiviteiten die hiervoor zijn gepland, zijn het trainen van laboratoriummedewerkers en keuringen van inspectiemedewerkers. Daarnaast zal ook een geautomatiseerd systeem worden opgezet voor het afhandelen van fytosanitaire keuringen. De raming hiervan is gesteld op SRD. 516.070,00. In 2012 is de bouw van het onderzoekslaboratorium voor voedselzekerheid, het zogeheten clusterlaboratorium, volledig voorbereid. Er is een aanvang gemaakt met de bouwactiviteiten. De afbouw vindt plaats in 2013 en is geraamd op SRD 6.000.000,00. De in 2012 aangevangen herstructureringsactiviteiten van onze proeftuinen worden voortgezet in 2013. De raming hiervoor bedraagt voor dit jaar SRD. 3.500.000,00. De nodige rehabilitatiewerkzaamheden van de proeftuinen zijn hierin opgenomen, aldus een fragment uit de ontwerpbegroting.

error: Kopiëren mag niet!