NH trekt SRD 3 miljoen uit voor bijna doodgebloede bauxietindustrie

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft ruim SRD 3 miljoen uitgetrokken voor de bijna doodgebloede bauxietindustrie. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting van het ministerie voor het dienstjaar 2013. Met de opleving van de aardolie- en goudindustrie in Suriname aan de ene kant en de dalende aluinaarde- en aluminiumprijzen aan de andere kant is de relatieve betekenis van de bauxietindustrie in Suriname aanzienlijk afgenomen. Desondanks blijven de bauxietmaatschappijen  optimistisch en treffen voorbereidingen om de aluinaardeproductie veilig te stellen, terwijl de Staat al het mogelijke doet opdat zij de nodige mijnbouw- en gebruiksrechten alsmede toestemming voor het verrichten van haalbaarheidsstudies kan verkrijgen. Tegen deze achtergrond zullen de bauxietvoorkomens van de bestaande Lelydorp 1-mijn te Para, verder worden geëxploiteerd. Voor heropening van de Lelydorp 1-mijn is er een contract aangegaan met de buitenlandse onderneming Boskalis, die samen met lokale bedrijven inhoud zal geven aan het contract. Het contract is US$ 175 miljoen waard en omvat het verwijderen van de bovengrond, het uitgraven van bauxiet en het transporteren naar en het afleveren van bauxiet aan de Suralco-raffinaderij te Paranam. De voorbereidingen voor ontwikkeling van deze mijn zijn in volle gang. De eerste bauxietproductie wordt in het eerste kwartaal van 2013 verwacht. Daarnaast is het Nassauplateau geïdentificeerd als de volgende bauxietbron om samen met de Para Noord/Kankantrie Noord-mijnen jaarlijks 4.2 miljoen bdmt bauxiet te leveren aan de aluinaarderaffinaderij te Paranam. De feasibility studie van het Nassauproject is in volle gang. De engineeringstudie voor de mijn, de circa 80 km lange ‘haulroad’, de opslag en overslagfaciliteiten aan de Surinamerivier en het baggeren naar Paranam, zullen in het 1ste kwartaal van 2013 worden gefinaliseerd, terwijl de goedkeuring voor volledige financiering van het Nassauproject door de aandeelhouder in juni 2013 moet zijn verkregen. Hierna zal in juli 2013 een aanvang worden gemaakt met de ontwikkeling van de Nassaumijn en constructie van de daarbij behorende wegen.
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er in al deze mijnen tezamen circa 55 miljoen ton aan winbare bauxietreserves aanwezig is welke voldoende is om de Paranam-raffinaderij tot en met 2023 van bauxiet te voorzien. De verwachting is dat de investeringen in de ontwikkeling van de mijnen in 2012 zullen oplopen tot US$ 11 miljoen. In 2013 zullen die fors toenemen tot US$ 60 miljoen. Verder zal deze sector in het jaar 2013 bijdragen in de werkgelegenheid met 2.800 man. In de constructiefase zal het aantal tijdelijke werknemers een piek bereiken tussen 750 en 1.000 man. Deze activiteiten van de bauxietmaatschappijen worden gecontroleerd door het Bauxietinstituut Suriname. De geraamde begroting voor het instituut over 2013 bedraagt SRD 2.845.700.

error: Kopiëren mag niet!