Programma Agro-food SBF, CBI en LVV

In een strategische conferentie (november 2011) is een inventarisatie gemaakt van de behoeften en knelpunten van de landbouwsector. Hierbij is vooral gekeken naar de export. Het CBI (een programma van de Nederlandse ambassade) heeft daarna een programma ontwikkeld om Surinaamse tuinbouwbedrijven te helpen om zich voor te bereiden op de export naar de Europese en regionale markt. Globalisering verandert de goederen- en dienstenmarkt in de hele wereld. Ontwikkelde economieën zoals de EU produceren steeds meer hoogstaande producten met toegevoegde waarde. Aan de andere kant moeten opkomende economieën als Suriname hun aanbod voor een groot deel aanpassen aan de eisen van consumenten in meer ontwikkelde markten. Het doel van het programma is het klaarstomen van Surinaamse agrarische bedrijven voor de export naar buitenlandse markten. Dit zal bereikt worden door het trainen van lokale deskundigen (mentoren) die daarna ingezet zullen worden om de bedrijven te coachen.
Inmiddels zijn er al concrete stappen gezet voor het uitvoeren van het programma. Er is een samenwerking tussen het Suriname Business Forum (SBF), CBI en LVV. Deze drie partijen zijn gelijkwaardige samenwerkingspartners. Het CBI zorgt voor de trainers voor het project, het SBF brengt het lokale netwerk in en het ministerie van LVV faciliteert de uitvoering van het programma. De drie partijen hebben bestaand CBI-materiaal als basis gebruikt en aangepast aan de Surinaamse situatie (bijv. overeenkomsten, selectiecriteria, lesprogramma’s). De mentoren die deel gaan deelnemen aan het programma zijn inmiddels geselecteerd. Het is de bedoeling om in de tweede week van november 2012 het Agro-food programma officieel te lanceren. Dan start ook de opleiding van de mentoren. U zult hierover geïnformeerd worden en ook een uitnodiging ontvangen om deze lancering bij te wonen. De werving van bedrijven om deel te nemen aan het Agro-food programma zal in januari 2013 beginnen.

error: Kopiëren mag niet!