Leeflang hekelt uitspraak Panka

De inmenging van parlementariër Ricardo Panka in de vakbondsstrijd bij huize Ashiana is niet in goede aarde gevallen bij bondsvoorzitter Murwin Leeflang. Hij zegt met heel veel belangstelling naar hem geluisterd te hebben en vindt het jammer dat Panka zo reageert, omdat hij anders gewoon is van hem.  Leeflang brengt in herinnering dat in 2008 toen de contractors op de Suralco-plant in de problemen waren, hij samen met hem naar Paranam was meegegaan om te zien hoe de bond de problemen van de werkende klasse aanpakte. Naar alle waarschijnlijkheid had Panka toen in de oppositie de kans gegrepen om politiek te scoren.  Leeflang vindt het jammer dat Panka gezegd heeft dat de bond in haar vakbondsstrijd  bij Huize Ashiana bezig is politiek te bedrijven.
De bond heeft begin januari – februari  een overeenkomst gesloten met de regering. Inmiddels zijn wij aan het eind van het jaar en zaken zijn nog steeds niet uitgevoerd. Zelfs de vicepresident heeft in een gesprek te kennen gegeven niet te weten waarom zaken nog steeds niet zijn uitgevoerd. Wat Leeflang bevreemd, is dat Panka zegt dat de vicepresident heeft aangegeven dat alles in orde is. “Indien hij dat zegt, dan vraag ik hem om nog een keer aan de vicepresident te vragen of alles daadwerkelijk in orde is.” Volgens Leeflang zijn zaken op papier in kannen en kruiken, maar de realiteit is anders. Hij hoopt niet dat het lot van de werkende klasse bij Huize Ashiana gebracht wordt in een sfeer van politiek. Leeflang gelooft dat de politiek zich hierbuiten moet houden. Het is een vakbondsstrijd en de mensen voeren terecht hun strijd, meent Leeflang. De arbeiders wachten al heel lang op hun tegemoetkoming en het komt maar niet.
De personeelsleden bij Huize Ashiana zijn nog steeds in beraad. Zij werken tot 13.00 uur in de middag. Een aantal afdelingen heeft wel dispensatie. Volgens de bondsvoorzitter zou Panka er heel goed aan doen om de vicepresident te vragen wanneer de mensen over hun tegemoetkoming kunnen beschikken, dan een vingerwijzing te doen naar de bond.

error: Kopiëren mag niet!