Verstrekking pas aan goudzoekers verloopt nog stroef

De verstrekking van een biometrische pas aan goudzoekers verloopt nog stroef. Gerold Dompig van de goudordeningscommissie vermoedt dat de SRD  700 die betaald moet worden voor de pas, voor de meeste goudzoekers nog een probleem is. Niet ingezetenen betalen SRD 1.700 voor een biometrische pas. Het geld lijkt voor de meeste goudzoekers nog een drempel te zijn, zegt Dompig aan Dagblad Suriname. Goudzoekers ontkomen er echter niet aan de pas te kopen, daar het document in het natraject van de ordening hen legaal toegang verschaft tot de goudvelden, zegt Dompig. Wie het document niet kan overleggen, zal als illegaal worden aangemerkt en de toegang tot de goudvelden worden ontzegd. Bij de ordeningcommissie staan circa 15.000 goudzoekers geregistreerd. De goudordeningscommissie vertoeft deze week op Snesikondre om de pasjes te verstrekken. In dit goudzoekersgebied stonden tot vorig jaar nog 2.100 goudzoekers geregistreerd. Het aantal dat zich echter heeft aangemeld voor een pas, staat in schril contrast tot  het aantal geregistreerden.
Volgende week is de ordeningscommissie in Paramaribo om machinehouders de gelegenheid te geven een pas aan te schaffen. Daarna trekt men richting de goudvelden in het  Brokopondo-gebied voor de pasjesverstrekking. Niet alleen goudzoekers, maar iedereen die activiteiten ontplooit op en rond de goudvelden is verplicht de pas aan te schaffen. Er is naar zeggen van Dompig reeds een controlepost van de ‘mining service centre’ aanwezig naast de politiepost Klaaskreek om de controle te verrichten van personen die van en naar de goudkampen in het Brokopondo-gebied trekken. Het is de bedoeling deze controleposten in het gehele achterland te vestigen. Behalve de legitieme toegang tot de goudvelden, verschaft een pas ook tal van ander voordelen, zegt Dompig. Zo kunnen pasjeshouders op locatie gebruikmaken van bancaire diensten die op de goudvelden geplaatst zullen worden. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid getraind te worden in milieuvriendelijke productiemethoden.
 

error: Kopiëren mag niet!