‘Oorlog’ tussen Veldbloem en SVB


Tussen de Surinaamse Voetbalbond (SVB) en de voorzitter van de Wanica Sportorganisatie (WSO), Errol Veldbloem, is er een ‘oorlog’ ontstaan. De chaotische situatie van de algemene ledenvergadering (alv) van de SVB van vrijdag 28 september krijgt een staart. Op die bewuste vergadering zette de SVB Veldbloem uit de bijeenkomst, omdat hij naar zeggen van de moeder organisatie zich ernstig heeft misdragen als WSO-voorzitter. ‘Ook na de vergadering liet u zich niet onbetuigd, maar ging u ertoe over de ondervoorzitter van de SVB, de heer D. Mathoera, vies en vuil uit te schelden, toen die bezig was het gebouw te verlaten’, zegt de SVB in een schrijven gericht naar Veldbloem vorig week. Dagblad Suriname heeft de hand weten te leggen op dit schrijven. In deze brief geeft de SVB de WSO-voorzitter 3 dagen de tijd om zich schriftelijk te verweren tegen het ernstig wangedrag en het bezigen van ongepaste taal.
De SVB verwijt Veldbloem zich schuldig gemaakt te hebben aan een vijftal wangedragingen. Enkele hiervan zijn: -geen respect tonen voor het bestuur en leden vand e SVB, vanwege de hoge toonzetting en uitbarstingen bij het voeren van het woord, gevraagd en ongevraagd; -uw uitspraken dat u US$ 100 contributie heeft betaald en dat bepaalde bestuursleden hiermede naar de casino zijn gegaan om het geld daar te spenderen; -het op ongemanierde wijze verstoren van de vergadering en verlaten van de vergadering op aangeven van het SVB-bestuur, om dan meerdere keren terug te komen zonder toestemming om wederom storend bezig te zijn en allerhande ongenuanceerde uitspraken te doen richting SVB-bestuur en ook bepaalde leden; – het smijten van het betalingsbewijs voor de contributieverplichting in de richting van SVB-secretaris Antonius Stienstra en het uiten van beledigingen richting het bestuur van de SVB; – het bezigen van liederlijke taal naar de ondervoorzitter van de SVB, Dayasankar Mathoera, zonder enige reden daartoe te hebben, toen hij het vergadergebouw verliet. ‘Dit zijn ernstige overtredingen die niet door de sportbeugel kunnen en in strijd zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.’
Veldbloem bevestigt tegenover Dagblad Suriname de brief van de SVB gehad te bebben, waarin staat dat hij binnen 3 x 24 uur zich schriftelijk moet verweren. ‘Ik ga wel verweren, daarmee ben ik nu bezig’, zegt Veldbloem. ‘Ik ben wel verontwaardigd dat ik me moet verweren, omdat ik op mijn rechten sta. Ik maakte een punt in die bewuste vergadering, toen een lid die geen contributie had betaald, voor de tweede keer het woord zou krijgen. Eerder had de SVB gezegd dat leden die niet betaald hebben, niet actief konden meedoen met de vergadering. Ik vroeg toen aan de SVB-voorzitter welke leden wel en welke niet betaald hadden. De voorzitter wilde deze zaak met een sissertje afdoen, maar daartegen verzette ik mij ’, vertelt de WSO-topman. ‘Verder heb ik geen enkel  SVB-bestuurslid beschuldigd contributiegelden in casino’s te verbrassen. Ik zei juist tegen een collega-lid die niet betaald had, maar wel mocht praten, dat die ook in de casinoclub zit. Ik denk dat het woordje casino kwaad bloed zette bij de voorzitter’, zegt Veldbloem.
Met betrekking tot het geval  met secretaris Stienstra, heb ik niet gesmeten met het betalingsbewijs. ‘Als iemand iets naar je smijt, accepteer je het niet. Als ik naar de secretaris gesmeten zou hebben, zou die het niet geaccepteerd hebben. Maar dat heeft hij wel gedaan. Na de vergadering bracht hij zelfs de kwitantie voor mij. Ook gaf hij me een fles water om mijn hoofd af te koelen’, zegt Veldbloem. ‘En dat ik ondervoorzitter Mathoera heb uitgescholden, dat is een grove leugen. Ik wil kort hierop zijn: het is niet waar. Trouwens, als ik dat had gedaan, dan zou hij zeker aangifte tegen mij gedaan hebben en niet naar het bestuur zijn gestapt. Als ik hem wilde kwetsen, zou ik het heel anders gedaan hebben dan hem uit te schelden of te slaan.’
Velbloem is erop voorbereid, als de SVB eventuele maatregelen tegen hem zal treffen. ‘Ik sta klaar en heb mijn advocaat al geraadpleegd hierover. Als de SVB zelf rechter wil spelen, dan sleep ik ze naar de groene tafel. Mij kennende zal ik alle kosten uit mijn eigen zak betalen’, zegt Veldbloem. Op die bewuste vergadering was ook Joel Martinus van Notch uit de zaal gezet. Of die zich ook moet verweren, is niet bekend.

error: Kopiëren mag niet!