Veiligheid in Suriname

“Niets is gevaarlijker dan een idee, wanneer men er maar één heeft”. Het is met een nieuw ideeals met nieuwe schoenen: men heeft er in het begin meer last dan gemak van. Vaak wordt hetgenereren van een idee gezien als iets dat je overkomt en waarvoor je inspiratie op moet doen. Zoals ook eerder aangegeven komen nieuwe ideeën niet vanzelf aanwaaien; ideeën kun je genereren. Dat lukt het best met een gestructureerde aanpak. Daar zijn verschillende methodes voor.Eén daarvan is een probleem analyseren en abstraheren. Een scheermesje moet aan tweetegenstrijdige eisen voldoen. Het moet zowel scherp zijn als ongevaarlijk. Doe geen concessies aan het ontwerp door een mesje te maken dat maar half scherp is en daarom minder gevaarlijk. Trek in plaats daarvan het voorwerp uit elkaar en optimaliseer de onderdelen.
Eenheid in taal en denken
Als je alles goed overweegt dan zul je bemerken dat er bepaalde dingen bestaan die op deugden lijken maar die je, wanneer je je er naar richt, de ondergang brengen; terwijl er andere dingen bestaan die op ondeugden lijken maar die je, wanneer je je er naar richt, veiligheid en welzijn blijken te verschaffen. In een bijeenkomst over het oprichten van een veiligheidsacademie bij het Bureau Nationale Veiligheid, werd de vraag gesteld wat veiligheid precies inhoudt? Wat verstaan we onder veiligheid? Ondanks dat er antwoord op de vraag gegeven is, blijf hij mij intrigeren. Voordat je veiligheid integraal met verschillende ketenpartners gaat aanpakken, zou je moeten streven naar eenheid in taal en denken, daarbij is het van essentieel belang dat je met elkaar afspraken maakt wat je onder veiligheid verstaat.
Veiligheid
Het woord veiligheid gaat terug tot middeleeuwse woorden als Vellich en felig. Deze betekenen zoiets als trouw, dierbaar en vriendelijk. Veiligheid wordt nog steeds gebruikt in de betekenis van geborgenheid en vertrouwdheid. Toch wordt bij veiligheid eerder gedacht aan mogelijke inbreuken op veiligheid, dus risico`s en gevaren. Wie zich in veiligheid verdiept, weet dat het een veel omvattend begrip is. Het heeft daarom niet alleen een heldere definitie nodig, maar ook begrippen die deelaspecten of specifieke dimensies van veiligheid aanduiden.

Veiligheid betekent dat mensen effectief beschermd zijn tegen persoonlijk leed: tegen aantasting van hun lichamelijke en geestelijke integriteit.

error: Kopiëren mag niet!