SRD 2,5 miljoen voor nazorg dienstplichtigen en ex-militairen

De Stichting Nazorg dienstplichtigen en ex-militairen coördineert in overeenstemming met haar doelstellingen en statuten het beleid aangaande ex-militairen van de defensieorganisatie. Het ministerie heeft voor komend dienstjaar een bedrag van SRD 2,5 miljoen vrijgemaakt voor dit beleidsdoel. Dat komt bijna overeen met wat men dit jaar zal uitgeven op dit punt.
De stichting is begonnen om in samenwerking met andere actoren opleidingen aan te bieden aan ex-militairen, zodat deze een betere aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Deze activiteit zal ook in dit dienstjaar worden voortgezet. Voor de leden van de huidige groep wordt de bestaande voorziening, namelijk dat maandelijks een toelage aan hen wordt uitgekeerd, voortgezet in 2013. De activiteiten van de stichting zullen in verband met de uitstroom van arbeidscontractanten van het Nationaal Leger zich ook richten op training, om- en herscholing van deze groep, waarvoor er ook een bedrag is geraamd. De stichting zal ook betrokken worden in het traject, waarbij aan militaire dienstplichtigen opleidingen en trainingen worden aangeboden.
De behandeling van ex-militairen die lijden aan het posttraumatisch stresssyndroom zal ook in 2013 onverkort voortgang vinden. Vooralsnog bestaat de zorg van deze groep uit begeleiding door daartoe opgeleide sociale werkers en door deskundigen van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Met de goedkeuring van de vaststelling van een projectplan voor deze specifieke doelgroep wordt voorzien in een uitbreiding van deze begeleiding.

error: Kopiëren mag niet!