Nieuwe buurtmanagers krijgen bromfietsen

Het Korps Politie Suriname (KPS) streeft ernaar om komend jaar 20 buurtmanagers in te stellen in verschillende gebieden en wijken. Deze groep buurtmanagers zal zich voortbewegen op bromfietsen. Het KPS zal in 2013 zich verder inzetten om de mobiliteit van de politie te versterken, casi quo beter te maken. Ter vergroting van de mobiliteit, wordt ernaar gestreefd om ten behoeve van ieder ressort ten minste 2 bedrijfszekere politievoertuigen ter beschikking te stellen. Bij de grotere ressorten en enkele grote gespecialiseerde diensten, waaronder de recherche, is de behoefte groter. De totale behoefte van het KPS aan vierwielige motorrijtuigen en motorfietsen bedraagt 325 voertuigen. Bij een gemiddelde afschrijving van drie tot vier jaren moeten er jaarlijks 80 tot 100 voertuigen worden aangeschaft om de mobiliteit op een redelijk niveau te houden.
Het streefaantal is niet volledig bereikt, waardoor het KPS op jaarbasis een aantal voertuigen zal blijven aankopen ter vervanging van de niet bedrijfszekere voertuigen en het stabiliseren van de logistiek. In 2012 zijn aankopen gedaan die passen binnen het beheersplan voor voertuigen van het KPS; die trend wordt in het jaar 2013 gecontinueerd. Om de verkeersintensiteit te kunnen controleren, zal het aantal motorfietsen worden opgevoerd. Voor de surveillance voor de rurale gebieden is het ook nodig om ‘all terrain vehicles’ (ATV’s) aan te schaffen.

De begroting voor vervoer van de politie in 2013 (bedragen in SRD’s)

error: Kopiëren mag niet!