Gaming Board zal personeel uitbreiden komend jaar

De Gaming Board komt er. Hoewel zaken heel langzaam verlopen ter realisatie van dit orgaan, is er op de ontwerpbegroting van het ministerie van Justitie en Politie voor 2013 opgenomen dat de Gaming Board haar personeel zal uitbreiden, teneinde invulling te kunnen geven aan de wet. In het dienstjaar 2012 is reeds een pand aan de Tampocostraat aangehuurd, alwaar deze instantie gehuisvest zal worden. Thans zijn een directeur en een inspecteur benoemd.
Door De Nationale Assemblee (DNA) is bij Landsverordening van 27 juli 1962, no. 114, de mogelijkheid tot het exploiteren van hazardspelen goedgekeurd. Teneinde verdere aanvulling te kunnen geven aan het bovenstaande is in juni 2009 de Wet Toezicht en Controle Kansspelen tot stand gekomen. Centraal in deze wet is de instelling van het “Toezicht- en controle-instituut voor kansspelen” ook wel aangeduid als de Gaming Board. De kerntaak van het instituut is het houden van toezicht op de naleving van alle ter zake dienende wettelijke regelingen door de vergunninghouders van landelijke kansspelen.
Daarnaast adviseert het instituut over het verlenen, wijzigen en intrekken van de vergunningen voor deze landelijke kansspelen, alsmede het verlenen van instemming met de reglementen van de kansspelvergunninghouders. Tenslotte behoort eveneens algemene beleidsadvisering tot de primaire taak van het instituut.

error: Kopiëren mag niet!