Inspecteur Humphrey Naarden in kwestie Goejaba: ‘Men heeft met vuur gespeeld’

Inspecteur Humphrey Naarden van de Voorlichtingsdienst van het KPS zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname dat een deel van de dorpelingen van Goejaba met vuur hebben gespeeld tijdens de arrestatie van een van de ‘most wanted’ criminelen ,Theo Asodanoe. Deze wordt verdacht van het plegen van meerdere gewapende roofovervallen. Het Arrestatieteam is vrijdagochtend rond 2 uur in het dorp Goejaba te Brokopondo geweest voor de wederaanhouding van Asodanoe. Naarden zegt dat deze aanhouding zonder problemen heeft plaatsgevonden. Echter wilden enkele dorpelingen tijdens het afvoeren voorkomen dat hij werd meegenomen. Zij gingen ertoe over om het Arrestatieteam te bekogelen met harde voorwerpen. De situatie werd zo grimmig dat de wetsdienaren genoodzaakt waren gebruik te maken van hun vuurwapens, waarbij ettelijke waarschuwingsschoten zijn afgevuurd om de menigte op afstand te houden. Ondanks de hevige tegenstand van delen van de dorpsgemeenschap is het gelukt om Asodanoe uit het dorp te krijgen en over te brengen naar Paramaribo.
Op 2 juni 2004 had Asodanoe kans gezien om te ontvluchtten uit het cellenhuis van het bureau Nieuwe Haven. Vanaf toen was het hem gelukt om buiten de armen van de politie te blijven. Sindsdien werd hij op last van de procureur-generaal van Suriname opgespoord ter aanhouding en voorgeleiding. Hij staat bekend als vuurwapengevaarlijk.
Naarden zegt dat indien de politie ergens optreedt men zich rustig moet houden en zeker niet gaan bemoeien. ‘Laat het recht zijn beloop hebben’, stelt Naarden. Hij is heel blij dat er geen ongelukken te betreuren zijn. Afgelopen jaar hebben wij een situatie meegemaakt, waarbij een onschuldige man die een kind in zijn armen droeg dodelijk geraakt werd door een politiekogel. Dit incident deed zich voor aan de Saramaccastraat.  Een winkelier had een van zijn klanten een kapverwonding toegebracht. Na een handgemeen, dat daarna volgde tussen de winkelier en de klant, had zich aldaar een menigte verzameld met de bedoeling om de winkelier een les te leren. De politie kwam eraan te pas en ondanks meerdere waarschuwingen had men zich danig misdragen. De menigte vertoonde laakbaar gedrag.
Naarden zegt dat hij bijzonder blij is dat in deze laatste situatie te Goejaba, er geen gewonden zijn gevallen. Het Arrestatieteam heeft op een professionele manier de verdachte uit het dorp kunnen krijgen. Echter keurt Naarden dit gedrag van de groep dorpelingen af en hij neemt het ze ook kwalijk. ‘Men moet zich houden aan wet en recht. De politie is er om te zorgen voor orde, rust en veiligheid in de samenleving. Die groep dorpsbewoners die bezig is geweest met het laakbaar gedrag, moet beseffen dat zij met vuur hebben gespeeld’, aldus Naarden. Op een vraag van Dagblad Suriname of het dorpshoofd in deze aansprakelijk kan worden gesteld, zegt Naarden dat de politie hem niet verantwoordelijk kan stellen.
Saskia Bandhan  

error: Kopiëren mag niet!