Andre Misiekaba: ‘President eerlijk in jaarrede’

“Het is een eerlijke jaarrede, zeker op het stuk van de huizenbouw”, luidt de eerste reactie van NDP-assembleelid Andre Misiekaba op de gisteren gehouden jaarrede. “De president heeft heel eerlijk aangegeven dat de verschillende partners in de sector ruim een jaar discussies hebben gevoerd om op één lijn te komen voor het bepalen van de juiste koers voor de huisvestingssector.” Volgens Misiekaba is de president  voor het eerst sinds zijn aantreden zo duidelijk en vastberaden uitgekomen met betrekking tot de misstanden op het ministerie van RGB. “De wantoestanden op het ministerie zijn er debet aan dat de overheidswoningbouw geen progressie maakt. Het is nog steeds niet duidelijk waar er nog vrij domeingrond beschikbaar is.” Misiekaba verwacht dat de te ondernemen acties van de regering om deze serieuze bottleneck weg te werken, inderdaad ook te zien zullen zijn in concrete acties in het beleid van RGB voor 2013. “De keten in de gronduitgifte zit vol schakels die saboteren.”
De ‘sociale agenda verwerkt in de jaarrede’ is ook reden genoeg voor het assembleelid om de presentatie van het regeerbeleid over 2013 als eerlijk te bestempelen. “Het staatshoofd heeft het volk openlijk dank gezegd voor zijn medewerking om de buikriem twee jaar aan te halen. Het resultaat daarvan is neergezet in een niet te miskennen economische groei waarover internationale ratingbureaus zich positief hebben uitgesproken. Ik ben blij dat de president heeft aangegeven, dat die groei zich zal vertalen naar het volk. Die vertaling is terug te vinden in een aantal te ondernemen acties uit de sociale agenda voor 2013.”
Misiekaba is er tevreden over dat de bevolking nu gaat genieten van de economische groei die mede dankzij haar offers tot stand is gebracht. “Die groei is pas van waarde als het volk iets daarvan terugziet.” Het is de bedoeling dat dit onder andere te merken zal zijn in de subjectsubsidie die gegeven zal worden aan de minst draagkrachtige personen, in onderwijs en met de naschoolse opvang van kinderen tot vijf uur met voeding en spel.

error: Kopiëren mag niet!