DOE-voorzitter teleurgesteld over achterwege laten corruptievraagstuk

DOE-voorzitter Carl Breeveld zegt dat in de jaarrede een aantal positieve dingen naar voren is gebracht o.a. met betrekking tot de kasreserves en het bruto nationaal product (bnp). Dit geeft volgens Breeveld aan dat wij de goede richting opgaan. Er is ook gesproken over de ratingbureaus die Suriname positief hebben beoordeeld ‘en dat is uitzonderlijk positief’. Wel zegt Breeveld in het rijtje dat is opgesomd Transparency International te hebben gemist. ‘Want die maakt ook ratings over Suriname.’
‘De bestrijding van corruptie in het land is niet eens aan de orde gekomen. De president heeft in zijn eerste grote toespraak aangegeven, dat er een grote kruistocht moest komen tegen corruptie.’ Breeveld had verwacht dat de president zou uitwijden over dit onderwerp. ‘Er zijn positieve zaken aangehaald door de president, maar er is niets gezegd over de controlemechanismen.’
Wat de DOE- voorzitter ook als jammerlijk ervaart, is dat de president af en toe een sneer maakte naar de vorige regering. Dat vond hij niet op zijn plaats. Hij meent dat zaken formeel gehouden dienen te worden en ‘men het puur professioneel moet neerzetten in het hoogste college’.

error: Kopiëren mag niet!