Minister Miskin ontvangt Stuurgroep Gender

Minister Michael Miskin van ATM heeft op vrijdag 14 september 2012 de Stuurgroep Gender ontvangen onder leiding van Sharon Saridjan –Tjokro.  Bij deze ontmoeting is van gedachten gewisseld over het nationaal genderbeleid. Het genderbeleid valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar gender is een cross-cutting issue en regardeert alle ministeries. Voor uitvoering van een nationaal genderbeleid is een breed draagvlak nodig. Met het genderbeleid streeft de overheid naar volledige maatschappelijke gelijkheid van vrouwen en mannen.
De stuurgroep is bezig de genderbeleidsactiviteiten van de verschillende ministeries te stroomlijnen.  Een prioriteitsgebied bij het maken van beleid in dit verband, is gelijke kansen en waardering voor man en vrouw op de arbeidsmarkt. ATM heeft reeds inspanningen gepleegd op dit gebied. Zo heeft het ministerie de niet-traditionele beroepen gestimuleerd onder vrouwen. Ook zijn vrouwen getraind in vaktechnische beroepen en ze hebben werk gevonden als vaklui. Er is gestart met statistieken op basis van geslacht. Verder is er gewerkt aan een intern programma over het tegengaan van seksueel molest op de werkvloer. Er zijn ook voorbereidingen getroffen voor het ratificeren van conventies op het gebied van gender. Deze  activiteiten zullen geëvalueerd en waar nodig versterkt worden.
Minister Miskin heeft de stuurgroep alle medewerking toegezegd in haar  streven om het genderbeleid te stroomlijnen. De bewindsman werd bijgestaan door de onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken, Jimmy Belfor, en staffunctionaris Djintie Mangroo. De overige leden van de stuurgroep die aanwezig waren, zijn Helen Boerleider-Kerk, Sharda Ganga en Anette Tjon Sie Fat.
 

error: Kopiëren mag niet!