Waterafsluiting wanbetalers toegestaan in Suriname

In een Nederlands vonnis uit 2008 is door de rechter besloten dat water afsluiten bij wanbetalers niet is toegestaan. Dagblad Suriname sprak hierover met de voorlichtingsman van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij (SWM), Edmond Blufpand. Wij wilden van hem weten of dit in Suriname ook zo is. Blufpand zegt dat in Suriname deze regel onbekend is. Bij SWM is het juist de regel dat wanneer een klant zijn waterrekening niet betaalt, de toevoer op het betreffende adres wordt afgesloten. Blufpand zegt dat de rekening betaald moet zijn op uiterlijk de 24ste van de maand volgende op de maand van levering. ‘De rekening over de maand augustus 2012 moet voor 24 september 2012 betaald zijn, anders loop je het risico dat de toevoer wordt afgesloten.’ Volgens de voorlichtingsman worden er ook nog kosten in rekening gebracht bij afsluiting en het heropenen. Deze kosten worden dan toegevoegd aan de bestaande rekening.
Een waterafsluiting wordt eerst administratief aangepakt. De klant wordt tijdig op de hoogte gesteld van zijn rekening en ook kan dit in noodzakelijke gevallen opgevraagd worden. Vroeger nam de uitvoerende dienst bij de afsluiting de waterleidingmeter mee; tegenwoordig worden de meters verzegeld. Iedereen die water van SWM verbruikt,  is verplicht daarvoor te betalen.
Dagblad Suriname heeft een reactie gevraagd aan een jurist. Volgens advocaat Himradj Matawli is het mogen beschikken over water een mensenrecht, dus mag de levering daarvan niet worden afgesloten. Volgens professor Janathan Verschuuren van de Universiteit van Tilburg kan de watertoevoer afgesloten worden, maar dan moeten de klanten wel over een minimum hoeveelheid aan water beschikken. Het internationaal erkende minimum om te wassen en te drinken is 50 liters per persoon per dag. Matawli zegt dat deze standaard algemeen is en dus ook voor Suriname geldt. De wanbetaler kan naar de rechter stappen bij ontevredenheid.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!