De wet op eigenrichting

Suriname kent wettelijke bepalingen betreffende het verbod op eigenrichting. In een artikel in Dagblad Suriname van dinsdag 11 september is dit aangehaald door notaris Soerdjbali, in het kader van het occupatieprobleem. Derden hebben zijn terrein geoccupeerd. Soerdjbali heeft zijn beklag hierover gedaan bij de politie van
het desbetreffende ressort. ‘Echter heeft de sterke arm in opdracht van hoger hand niet handelend opgetreden. Het gevolg is dat de occupanten er nog steeds zijn. De wet met betrekking tot eigenrichting verbiedt een burger om eigendunkelijk iemand van zijn eigen terrein te verwijderen.’ Dagblad Suriname sprak hierover met Himradj Matawlie, in het dagelijks leven advocaat van beroep. Hij bevestigt dat aan de hand van de wettelijke bepaling iemand zijn/haar eigen terrein niet zelf mag ontruimen. Men is verplicht de politie in te schakelen. Volgens hem is de meest volstrekte wet die van het eigendomsrecht. Alleen de politie mag, na gedegen onderzoek, optreden als er inbreuk wordt gepleegd op het eigendomsrecht. ‘Het kan toch niet zo zijn dat iemand zijn/haar intrek neemt in jouw huis en jij als eigenaar die persoon niet kan uitzetten? Als iemand op je eigendomsperceel heeft gebouwd, mag je die man met behulp van de politie eruit zetten. Het is een inbreuk op je eigendomsrecht’, stelt de jurist. De advocaat verklaart dat dit ook geldt bij erfpacht. ‘Het is jouw recht; het is een zakelijk recht. Ook als je een huis hebt gehuurd, mag de verhuurder je niet in je huurgenot komen storen. Dus de huurder wordt beschermd. De verhuurder niet zo zeer.’
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!